Waarom registreren?

Waarom registreren?

Wat is het belang van een beroepsregister? Waarom zou u zich als vaktherapeut zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat, verplichten te investeren in nascholing en andere beroepsverdiepende activiteiten? Waarom wordt er tijd en geld besteed aan het onderhouden van het Register Vaktherapie? 

Er zijn als het gaat om registratie drie soorten belangen te onderscheiden:

  • het belang van de individuele beroepsbeoefenaar;
  • het belang van alle beroepsbeoefenaren gezamenlijk (de beroepsgroep);
  • het belang van externe organisaties en individuen (zoals de overheid, werkgevers, andere beroepsgroepen, zorgverzekeraars en cliënten).

Het Register Vaktherapie dient al deze verschillende belangen.
 

Belang voor de vaktherapeut zelf

Het belang van registratie voor u als vaktherapeut is het op een zelfbewuste en kwalitatief hoogstaande wijze uitoefenen van het beroep. Professionals moeten professionaliteit en deskundigheid laten zien, niet alleen ten aanzien van de inhoud van hun vak. Ook een vaktherapeut moet actuele kennis hebben van wat er zich in het werkveld afspeelt, moet aan kunnen sluiten bij collega-beroepsgroepen en moet op een begrijpelijke wijze kunnen communiceren met werkgevers, behandelaars, cliënten en collega's. Het register draagt daaraan bij. De beroepsuitoefening moet aansluiten bij de behoeften van de cliënt of de instelling waar u als vaktherapeut een erkende bijdrage levert aan de behandeling. Door te voldoen aan de in het Register Vaktherapie gestelde eisen, kunt u zich als individuele vaktherapeut stevig opstellen binnen uw werksituatie. U heeft zo een betere positie bij de verdeling van de middelen. Alleen zo zullen, ook in een eigen praktijksituatie, cliënten hun vertrouwen en hun geld geven om behandeld te worden. Daarnaast is voor vrijgevestigde vaktherapeuten registratie vereist in verband met vergoedingen en om vermeld te worden bij de zoekfunctie ‘zoek een vaktherapeut' op www.vaktherapie.nl.
 

Belang voor de beroepsgroep 

Het Register Vaktherapie biedt een expliciete erkenning van de beroepsmatige kennis en ervaring van vaktherapeuten. Het markeert zo twee belangrijke hoofdbelangen: het draagt bij aan het versterken van de positie van vaktherapeuten en is een hulpmiddel voor het voortdurend blijven ontwikkelen van de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de beroepsgroep.
 

Externe belangen

Externe organisaties en individuen willen goed geïnformeerd worden over wat ze mogen verwachten van vaktherapeuten. Tegenwoordig wordt ook een grote nadruk gelegd op verantwoording en transparantie: wat doet de vaktherapeut precies, welke resultaten bereikt hij daarmee en bij welke problemen kan een vaktherapeut behulpzaam zijn?

Zorgverzekeraars maken in toenemende mate hun eventuele vergoeding aan vaktherapeuten afhankelijk van registratie bij het Register vaktherapie.

Voor werkgevers biedt registratie een bepaalde mate van zekerheid van het kwaliteitsniveau van de vaktherapeut. Zo vormt het Register Vaktherapie een steun bij het opbouwen van een op kwaliteitsnormen afgestemd personeelsbestand en bij het opstellen van opleidingsplannen. Werkgevers eisen dan ook steeds vaker registratie van hun werknemers. 
 

De bijdrage van het Register Vaktherapie

Het vereist continue inspanning, zowel op het niveau van de individuele beroepsbeoefenaar als op het collectieve niveau, om de belangen van de beroepsgroep te behartigen. Het Register Vaktherapie er er om de gevraagde duidelijkheid en transparantie te geven en doet dit als volgt:

  • Door dezelfde eisen te stellen aan alle vaktherapeuten wordt het voor anderen duidelijk wat deze beroepsbeoefenaren te bieden hebben en kunnen ze van vaktherapeuten een omschreven kwaliteitsniveau verwachten;
  • Door duidelijkheid te geven over waar een vaktherapeut aan moet voldoen, wordt de beroepsgroep gepositioneerd binnen het werkveld ten opzichte van andere beroepsgroepen;
  • Door het systeem van vijfjaarlijkse herregistratie dient de vaktherapeut een continue inspanning te leveren om kennis actueel te houden.
     

 

Zie ook  registratie