Accreditatievoorwaarden aanbieders AG- Antroposofisch Geïnspireerde scholing

Informatie aanbieders scholing AG- Geïnspireerd

Vaktherapeuten die zich hebben ingeschreven in het Register Vaktherapie kunnen aangeven dat ze daarnaast de aantekening AG-geïnspireerd willen voeren.
Om deze te behalen moeten zij minimaal 20 punten per vijf jaar behalen middels 10 punten vooraf geaccrediteerde AG-scholing. Zoals de naam zegt moet voor deze scholing vooraf accreditatie aangevraagd worden. Dit geldt voor vaktherapeuten die scholing AG-geïnspireerd hebben gevolgd vanaf 1 juli 2021.

Accreditatievoorwaarden aanbieders scholing

Alle voorwaarden die voor de bij- en nascholing gelden, gelden ook voor de bij en nascholing voor de aantekening AG. De specifieke voorwaarden voor de aantekening AG worden hieronder vermeld.

De scholing zelf

Het gaat bij bij- en nascholing AG om beroepsspecifieke scholingsactiviteiten scholingsactiviteiten. Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten zijn mogelijk in verschillende vormen (denk aan een (master)opleiding, (internationaal)congres, symposium, klinische les, refereeravond, cursus, training, studiedag).

Beroepsspecifieke scholingsactiviteiten voor de aantekening AG

Vooraf geaccrediteerde scholing moet altijd beroepsspecifieke scholing zijn. Onder beroepsspecifieke scholing valt scholing die gericht is op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en dient te voldoen aan onderstaande criteria:

  • De inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening van de NVV-AG
  • De scholing is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel vaktherapie én het beroepscompetentieprofiel van de vaktherapeut met aantekening AG
  • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot de antroposofische gezondheidszorg en inhoud daarvan
  • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de antroposofische gezondheidszorg
  • De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen én die van de NVV-AG

Daarnaast kunnen maximaal 10 punten per vijf jaar behaald worden middels niet vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing.

Meer informatie over de eisen met betrekking tot bij- en nascholing.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van accreditatie voor één jaar bedragen € 75,- per scholing.

Werkwijze aanvragen accreditatie

Voor het aanvragen van accreditatie van scholing gebruikt het registrer vaktherapie PE-Online. Een groot aantal organisaties gebruikt de applicatie PE-online, waaronder diverse medisch specialismen, psychologen, paramedici en verpleegkundigen. Mogelijk bent u hierdoor al bekend met dit systeem. U kunt hier klikken om een account aan te maken bij pe-online.

Met behulp van dit systeem kunt u als aanbieder van AG bij- of nascholingsaanvragen digitaal indienen bij het Register Vaktherapie. De accreditatiecommissie van het Register Vaktherapie beoordeelt de aanvragen en voegt deze na toekenning van accreditatiepunten toe aan de nascholingsagenda.
Als aanbieder kan het zijn dat u scholing aanbiedt die geheel of gedeeltelijk Antroposofisch is geïnspireerd.
Wanneer u accreditatie aanvraagt voor de scholing en deze wordt goedgekeurd vragen wij u als aanbieder zelf de presentie van de deelnemers in PE-Online toe te voegen.
Hierdoor worden de punten, wanneer u na afloop de presentie invoert, automatisch toegeschreven onder de juiste categorie bij de geregistreerde vaktherapeuten.

Algemene voorwaarden aanvragen accreditatie

Voordelen voor het vooraf aanvragen van accreditatie

Het vooraf aanvragen van accreditatie voor uw bij- of nascholingsactiviteit heeft de volgende voordelen:

U kunt de aanvraag voor accreditatie voor uw scholing voor het Register Vaktherapie in een keer combineren met de accreditatie-aanvragen bij andere beroepsregisters die aangesloten zijn bij PE-online. Dit zijn bijna alle beroepsregisters in de zorg.
Uw scholing wordt opgenomen in de agenda van vooraf geaccrediteerde AG scholing;
Uw scholing telt mee voor het verplichte aantal minimum punten aan vooraf geaccrediteerde AG scholing die vaktherapeuten met aantekening AG moeten behalen;
U hoeft geen bewijzen van deelname meer te verstrekken, omdat u de presentie van geregistreerde vaktherapeuten kunt invoeren in PE-online.