Registratiecommissie

Registratiecommissie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie. Deze commissie kent een Beoordelingscommissie en een Accreditatiecommissie. De Registratiecommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatiecommissie aan.

De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Amanda Dobbenberg (waarnemend voorzitter)
 • Anne Weeterings (Accreditatiecommissie)
 • Caro de Bruijn (Beoordelingscommissie)
 • Giselle Mols (lid Registratiecommissie)
 • Berdine Boone (lid Registratiecommissie)
 • Sandra Keizer (lid Registratiecommissie per 1 juli 2021)
 • Job Cornelissen (lid Registratecommissie per 1 januari 2022)
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris FVB)

Vergaderdata Registratiecommissie:

 • donderdag 13 juni 2024
 • donderdag 19 september 2024
 • donderdag 14 november 2024
 
Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register Vaktherapie. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. De beoordelingscommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Beoordelinsgcommissie:

 • Caro de Bruijn (voorzitter)
 • Martien van de Wijdeven
 • Monique van den Heuvel
 • Edwin Schillemans
 • Diane Dijkgraaf
 • Diane Vreede
 • Femmy van der Voort
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Vergaderdata beoordelingscommissie:

 • dinsdag 11 juni 2024
 • vrijdag 21 juni 2024 Steekproef
Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. De accreditatiecommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Accreditatiecommissie:

 • Anne Weeterings (voorzitter)
 • Michelle Eekelder
 • Rosicler Taffari
 • Yentel Albers - Zandbergen
 • Yvonne Peschier
 • Daphne Robben
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Eerst volgende vergaderdatum Accreditatiecommissie:

 • donderdag 27 juni 2024

Zie ook  Registratiecommissie Beoordelingscommissie Accreditatiecommissie