Supervisie

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Een dergelijk proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist een zorgvuldige op- en afbouw. Daarom zijn bepalingen geformuleerd over het minimum aantal sessies, de tijdsduur en de wenselijke frequentie.

De supervisie staat onder begeleiding van een door de registratiecommissie erkende supervisor, bij voorkeur uit dezelfde discipline. Voor de duur en de frequentie van de supervisie wordt de regeling gevolgd van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching, de LVSC.

In onderstaand overzicht ziet u hoeveel punten u per registratieperiode minimaal moet halen op het gebied van supervisie en hoeveel punten maximaal worden toegekend voor supervisie.

Zie ook  supervisie