Herregistratie

Herregistratie

De registratietermijn van het Register Vaktherapie is gelijkgetrokken met andere hbo-registers. Dit wil zeggen dat steeds na 5 jaar herregistratie plaatsvindt. Dit is ook conform de eis van onder andere zorgverzekeraars.

Om uw herregistratie te behalen zijn in totaal 200 punten vereist. Deze punten kunt u behalen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt bij de puntentelling is dat 1 uur (studie)belasting 1 punt oplevert. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Zie ook  herregistratie