Herregistratie

Herregistratie

De registratietermijn van het Register Vaktherapie is gelijkgetrokken met andere hbo-registers. Dit wil zeggen dat steeds na 5 jaar herregistratie plaatsvindt. Dit is ook conform de eis van onder andere zorgverzekeraars.

Om uw herregistratie te behalen zijn in totaal 200 punten vereist. Deze punten kunt u behalen met verplichte en facultatieve onderdelen. Uitgangspunt bij de puntentelling is dat 1 uur (studie)belasting 1 punt oplevert. Aan activiteiten die extra voorbereidings- of afhandelingstijd vergen, worden extra punten toegekend.

Indienen dossier voor herregistratie:
Dit doet u via PE-online via de knop indienen dossier. Klik 
hier voor een uitleg met de stappen afgebeeld.

Indienen kan 3 maanden voordat uw registratiettermijn ten einde loopt.
3 maanden voordat uw eindtermijn verstrijkt verschijnt er (naast de knoop dossier inzien) : dossier aanmelden. Dit betekent dat u vanaf die datum al uw dossier kan aanmelden voor herregistratie.
Wat u dan eerst doet is zorgen dat uw dossier op orde is en u uw bewijslast voor oa bij-en nascholing, intervisie en/of supervisie + eventuele overige activiteiten upload.
Daarna drukt u op de knop: dossier aanmelden en dan voegt u uw bewijslast voor de gewerkte uren toe.

Zie ook  herregistratie