Over het Register Vaktherapie

Over het Register Vaktherapie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie. Deze commissie kent een Beoordelingscommissie en een Accreditatiecommissie.

Het Algemeen Bestuur van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie. Deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement. De Registratiecommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatiecommissie aan.

De organisatie van het Register Vaktherapie is beschreven in dit organogram

Zie ook  Registratiecommissie Beoordelingscommissie Accreditatiecommissie