Welkom bij het Register Vaktherapie

Vaktherapeuten die zich officieel hebben laten registreren zijn opgenomen in het Register Vaktherapie. Zij voldoen aan de kwaliteitscriteria die de beroepsgroep in samenwerking met belanghebbende partijen in het werkveld heeft gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Beroepsregister als keurmerk voor kwaliteit

Het beroepsregister regelt de basiseisen die aan de kwaliteit van de vaktherapeut gesteld worden op het gebied van kennis, attitude en vaardigheden. Registratie is dus een keurmerk voor kwaliteit. Het helpt cliënten om professionals te herkennen omdat het Register Vaktherapie een minimaal niveau waarborgt. Dit geldt zowel voor vrijgevestigde vaktherapeuten als voor vaktherapeuten in loondienst. Daarnaast versterkt registratie de strategische positie en de onderhandelingspositie ten opzichte van partijen zoals werkgevers, overheid en zorgverzekeraars.

Registratie

Om geregistreerd te worden in het Register Vaktherapie dient u lid (volledig lidmaatschap of volledig met reductie) te zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Dit lidmaatschap geeft aan dat u een erkende opleiding tot vaktherapeut heeft gevolgd. Verder dient u te voldoen aan de eisen op het gebied van onder andere werkervaring, bij- en nascholing en supervisie. Hiervoor worden punten gegeven: in totaal dient u 200 punten te behalen in uw eerste registratieperiode en in de daaropvolgende periodes. Een registratieperiode duurt steeds 5 jaar.

Vanaf 1 juli 2019 kent het Register Vaktherapie geen senior registratie meer en is de term 'kandidaat geregistreerd' komen te vervallen.

Aantekening Antroposofisch Geïnspireerd

Om de aantekening Antroposofisch Geïnspireerd (AG) te kunnen voeren, is één van de voorwaarden, naast een actieve registratie in het Register Vaktherapie is, dat je volledig lid bent van het FVB Kennisnetwerk Vaktherapie AG (NVV-AG). Om je voor de aantekening te registreren bij het Register Vaktherapie volg je een apart traject. Om de aantekening AG te behouden dient naast een actieve registratie in het Register Vaktherapie in 5 jaar tijd 20 punten AG scholing gevolgd hebben waarvan 10 punten via vooraf geaccrediteerde scholing.

Persoonlijke registratiedossier

Nadat u zich heeft ingeschreven in het Register Vaktherapie en uw inschrijving is geaccepteerd, kunt u de inloggegevens die u ontvangen heeft voor het inloggen op de FVB-website ook gebruiken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke registratiedossier. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig invoeren van de door u behaalde punten in uw dossier. Het Register Vaktherapie controleert de opgevoerde activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten steekproefsgewijs.

Kosten voor registratie

De jaarlijkse registratiebijdrage is voor 2024 vastgesteld op € 50,- per kalenderjaar, ongeacht het moment van inschrijven. Let op:
Voor 2025 worden de bedragen als volgt:
Registreren als lid van een van de aangesloten beroepsverenigingen: € 60,50 (incl 21% BTW)
Registreren als niet lid van een van de aangesloten beroepsverenigingen: € 484 (incl 21% BTW)

 

Openingstijden tijdens vakantieperiode

 

Zomersluiting
De zomer staat voor de deur en daarmee ook de vakantieperiode. Het Register Vaktherapie is gesloten vanaf maandag 22 juli. Dinsdag 13 augustus zijn we weer open en staan we weer voor je klaar. Heb je in de tussentijd vragen? Veel antwoorden kun je zelf vinden op onze website. Geef rechtsbovenin het scherm een zoekterm in en je krijgt de relevante pagina's en nieuwsberichten op een rijtje. Vergeet niet om in te loggen, zodat je ook alle informatie kunt inzien. Wij wensen iedereen een hele fijne zomer!

Direct naar

Zoeken in het register

Register Vaktherapie
(020) 428 41 45
info@registervaktherapie.nl