Intervisie

Intervisie

Intervisie is een overleg dat

  • tot doel heeft de behandeling van de cliënten te optimaliseren
  • gericht is op het verhelderen van problemen die essentieel zijn voor de professionele uitvoering van het werk
  • plaatsvindt op basis van wederkerigheid
  • plaatsvindt in het verband van een vaste, kleine groep van 3 tot 8 collega's waar vertrouwelijkheid verzekerd is
  • regelmatig plaatsvindt

 

Er zijn twee soorten intervisiegroepen:

  • Vaktherapie-intervisiegroepen met alleen collega-vaktherapeuten
  • Multidisciplinaire intervisiegroepen met andere disciplines. Dit zijn vaak intervisiegroepen die vanuit een instelling worden georganiseerd.

Met intervisie kunt u punten halen voor registratie of herregistratie.

Zie ook  intervisie