Intervisie

Intervisie

Intervisie is een overleg dat

  • tot doel heeft de behandeling van de cliënten te optimaliseren
  • gericht is op het verhelderen van problemen die essentieel zijn voor de professionele uitvoering van het werk
  • plaatsvindt op basis van wederkerigheid
  • plaatsvindt in het verband van een vaste, kleine groep van 3 tot 8 collega's waar vertrouwelijkheid verzekerd is
  • regelmatig plaatsvindt

 

Er zijn twee soorten intervisiegroepen:

  • Vaktherapie-intervisiegroepen met alleen collega-vaktherapeuten
  • Multidisciplinaire intervisiegroepen met andere disciplines. Dit zijn vaak intervisiegroepen die vanuit een instelling worden georganiseerd.

Met intervisie kunt u punten halen voor registratie of herregistratie. Kijk in het registratiereglement aan de hand van in welke fase u zit hoeveel punten u moet of mag halen: 

Puntentelling

Met betrekking tot de puntentelling geldt het volgende:

  • Ieder blok intervisie van één uur levert één punt op.
  • De minimale duur van een intervisiesessie is één uur.

Met intervisie kunt u punten halen voor registratie of herregistratie. Kijk in het registratiereglement aan de hand van in welke fase u zit hoeveel punten u moet of mag halen:

Toevoegen intervisie: Klik hier voor een instructie

Zie ook  intervisie