Accreditatievoorwaarden supervisor

Accreditatievoorwaarden supervisor

Iedere supervisor dient zich aan te melden bij het Register Vaktherapie om geaccrediteerd te worden. In bijzondere gevallen kan de supervisant deze aanmelding doen, bijvoorbeeld in het geval van een in het buitenland gevolgde supervisie of supervisie door een supervisor die geaccrediteerd is als supervisor door een beroepsregister van een andere beroepsorganisaties in de ggz (zoals psychologen of psychotherapeuten). U kunt als supervisant een mail sturen met daarin het bewijs dat uw supervisor is geaccrediteerd door ander beroepsregister in een andere beroeporganisatie van de ggz of vergelijkbaar in het buitenland.
U kunt als supervisant een mail sturen naar: info@registervaktherapie.nl met daarin het bewijs dat uw supervisor is geaccrediteerd door ander beroepsregister in een andere beroeporganisatie van de ggz of psychosociale sector of vergelijkbaar in het buitenland.

Eisen voor accreditatie als supervisor

Om geaccrediteerd te worden als supervisor moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U bent als supervisor ingeschreven in het Register Supervisoren van de LVSC, de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching.
 • Bent u als vaktherapeut in opleiding tot supervisor, dan bent u als aspirant-supervisor ingeschreven in het register van de LVSC.
 • Voor buitenlandse c.q. in het buitenland opgeleide supervisoren geldt de regeling voor supervisoren die niet LVSC-geregistreerd zijn. Hierbij geldt dat een van de leden van de Association of National Organisations for Supervision in Europe (ANSE) de gevolgde opleiding erkend moet hebben. De bewijslast ligt u als aanvrager.

Als de supervisant de supervisor aanmeldt, dan moet worden aangetoond dat de supervisor in het kader van een andere opleiding of erkenningsregeling voldoet aan vergelijkbare eisen met een LVSC-geregistreerd supervisor. Deze eisen zijn als volgt:

 • Een voltooide initiële beroepsopleiding op hbo-, vo-, master- of wo-niveau.
 • Tenminste vier jaar werkervaring in de uitoefening van het initiële beroep.
 • Een opleidingsroute bestaande uit de volgende onderdelen:
  - 130 uren methodisch-didactische scholing aan een erkende opleiding gericht op supervisiekunde
  - 2 volledige leersupervisies bij 2 verschillende gekwalificeerde leersupervisoren
  - een werkstuk over een supervisiekundig thema waarbij theorie en de eigen supervisiepraktijk met elkaar in verband worden gebracht

Na toelating wordt de supervisor toegevoegd aan de lijst met geaccrediteerde supervisoren in het elektronisch dossier.

U dient zich als supervisant voor de start van het supervisietraject ervan te verzekeren dat de supervisor erkend is door het Register Vaktherapie. Erkende supervisoren zijn te vinden in het overzicht.

Accreditatieprocedure

De aanvraag tot accreditatie als supervisor dient u in te dienen bij het Register Vaktherapie door het invullen van het formulier 'Aanvraag accreditatie LVSC supervisor'.

Geaccrediteerde supervisoren worden op de website getoond met initialen, achternaam, woonplaats en discipline. Indien gewenst kan ook een e-mailadres, een eventuele link naar de website van de supervisiepraktijk en een korte omschrijving getoond worden. Wijziging van deze gegevens brengt administratiekosten met zich mee.
 

Kosten accreditatie

U betaalt als geaccrediteerde supervisor per kalenderjaar een bijdrage van € 50,-. 
Vanaf 2025 zal dit € 60,50 worden (incl 21% BTW)

Alle niet LVSC-geregistreerde supervisoren die geen volwaardig lid zijn van een beroepsvereniging aangesloten bij de NFBK of FVB, betalen daarnaast een jaarlijkse bijdrage van € 200,- om geaccrediteerd te zijn als Register Vaktherapie- supervisor.

Zie ook  supervisor