Sinds de overgang op 1 juli 2021 zijn er een aantal leden die vallen onder de overgangsregeling NVKToag.
Zij hebben een (her)registratiedatum voor 1 juli 2022.

Nieuwe leden die zich na 1 juli 2021 aanmelden voor de aantekening AG vallen onder dit reglement. 

De overgangsregelingregistratie geldt voor alle leden die nog herregistreren tot en met 1 juli 2022 ondere de oude NVKT voorwaarden.

Uitleg overgangsregeling NVKToag voor leden die moeten herregistreren voor 1 juli 2022 onder de oude voorwaarden:
Kort gezegd logt u in in uw dossier. Klik op rechtsboven op snel toevoegen boven aan en voor de intervisie en bijscholing op.
Ga daarna weer naarmijn dossier: klik op dossier indienen en voeg in de laatste stap uw werkuren toen en klik daarna op dossier insturen. Uw dossier wordt dan beoordeeld.
Voor een uitgebreide uitleg kijkt u hier.

Het nieuwe reglement voor de aantekening AG is als volgt.
Binnen 5 jaar moet u 20 punten aan AG geïnspireerde scholing hebben gevolgd. Daarvan moeten 10 punten vooraf geaccrediteerde AG scholing zijn en 10 punten niet vooraf AG scholing zijn.
De vooraf geaccrediteerde scholing wordt door de aanbieder van de scholing vooraf in uw dossier gezet bij het puntenoverzicht.
De niet vooraf geaccrediteerde scholing voegt u zelf toe na afloop met bewijslast (een deelnamebewijs of certificaat ) en informatie over het programma (de inhoud en informatie over het aantal uren)