Het nieuwe reglement voor de aantekening AG is als volgt.
Voor (her)registratie in het Register Vaktherapie moeten 200 punten behaald worden.

Voor (her)registratie voor de aantekening AG moeten 20 punten voor AG scholing behaald worden. Deze 20 punten vallen binnen de 200 punten mits de AG scholing zowel voor het Register Vaktherapie als voor de aantekening AG geaccrediteerd is.
Als er voor beide wordt geaccrediteerd, worden ook bij beide (Register Vaktherapie en aantekening AG) de punten opgevoerd.

Bij niet vooraf geaccrediteerde scholing moet de scholing (zowel bij de aantekening AG als in het register vaktherapie) opgevoerd worden met bewijslast (deelname bewijs + informatie over het programma).

Binnen 5 jaar moet u 20 punten aan AG geïnspireerde scholing hebben gevolgd. Daarvan moeten 10 punten vooraf geaccrediteerde AG scholing zijn en 10 punten niet vooraf AG scholing zijn.
De vooraf geaccrediteerde scholing wordt door de aanbieder van de scholing vooraf in uw dossier gezet bij het puntenoverzicht.
De niet vooraf geaccrediteerde scholing voegt u zelf toe na afloop met bewijslast (een deelnamebewijs of certificaat ) en informatie over het programma (de inhoud en informatie over het aantal uren)

Sinds de overgang op 1 juli 2021 zijn er een aantal leden die vallen onder de overgangsregeling NVKToag.
Zij hebben een (her)registratiedatum voor 1 juli 2022.

Nieuwe leden die zich na 1 juli 2021 aanmelden voor de aantekening AG vallen onder dit reglement. 

De overgangsregelingregistratie geldt voor alle leden die nog herregistreren tot en met 1 juli 2022 ondere de oude NVKT voorwaarden.