Registratiecommissie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie. Deze commissie kent een Beoordelingscommissie en een Accreditatiecommissie. De Registratiecommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatiecommissie aan.

De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Vacature (voorzitter)
 • Lineke de Vries (Accreditatiecommissie)
 • Ruth The (Beoordelingscommissie)
 • Giselle Mols (lid Registratiecommissie)
 • Berdine Boone (lid Registratiecommissie)
 • Amanda Dobbenberg (lid Registratiecommissie)
 • Sandra Keizer (per 1 juli 2021)
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris FVB)

Vergaderdata Registratiecommissie:

 • Donderdag 18 november 2021 
Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register Vaktherapie. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. De beoordelingscommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Beoordelinsgcommissie:

 • Ruth The (interim voorzitter)
 • Martien van de Wijdeven
 • Monique van den Heuvel
 • Vacature
 • Vacature
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Vergaderdata beoordelingscommissie:

 • dinsdag 18 januari 2022
Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. De accreditatiecommissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Leden van de Accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Els Peereboom
 • Rosicler Taffari
 • Yentel Albers - Zandbergen
 • Dagmar Gjaltema
 • Melina Verheij
 • Monique van den Heuvel
 • Silvia Fiorini
 • Manon van Leeuwen (ondersteuning)

Eerst volgende vergaderdatum Accreditatiecommissie:

 • donderdag 2 december 2021