Voorwaarden gebruik beeldmerk

Als vaktherapeut kunt u uw registratie kenbaar maken door het beeldmerk 'geregistreerd vaktherapeut' te voeren. Om misbruik tegen te gaan, gelden hiervoor een aantal regels