Coronamaatregelen

Om alle vaktherapeuten die geregistreerd zijn bij het Register Vaktherapie zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen, heeft het Register Vaktherapie een aantal maatregelen getroffen: 

  • Verlenging herregistratietermijn met (voorlopig) zes maanden. Dit geldt vooralsnog alleen voor vaktherapeuten van wie de registratie verloopt in de periode van 1 april tot en met 1 juni 2020 (of later als de maatregelen na 1 juni ook nog gelden). 
  • Verlenging accreditatietermijn van door het Register Vaktherapie geaccrediteerde scholingen, trainingen en dergelijke met zes maanden. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn vanaf 1 maart 2020 verloopt.
  • Online versies van geaccrediteerde scholingen mogen ook. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 1 september 2020 van kracht zal zijn.