Accreditatievoorwaarden aanbieders scholing


Vaktherapeuten die zich vanaf 1 juli 2019 inschrijven in het Register Vaktherapie moeten minimaal 50 punten per vijf jaar behalen middels vooraf geaccrediteerde scholing. Zoals de naam zegt moet voor deze scholing vooraf accreditatie aangevraagd worden.

Vooraf geaccrediteerde scholing moet altijd beroepsspecifieke scholing zijn. Onder beroepsspecifieke scholing valt scholing die gericht is op de patiënt-/cliëntgebonden beroepsuitoefening en dient te voldoen aan onderstaande criteria:

  • De inhoud van scholing sluit aan bij de beroeps- en functie-uitoefening;
  • De scholing is afgeleid van het beroepscompetentieprofiel;
  • De scholing heeft een meerwaarde voor de beroepsbeoefenaar ten aanzien van  kennis, vaardigheden en/of attitude;
  • De scholing sluit aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied en de gezondheidszorg;
  • De scholing sluit aan bij de door de beroepsvereniging erkende richtlijnen.

Daarnaast kunnen maximaal 50 punten per vijf jaar behaald worden middels niet vooraf geaccrediteerde bij- en nascholing.

Meer informatie over de eisen met betrekking tot bij- en nascholing.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van accreditatie voor één jaar bedragen € 75,- per scholing.

Werkwijze

Tegelijkertijd met het invoeren van de nieuwe regels per 1 juli 2019 gaat het Register Vaktherapie over op een nieuw programma voor het bijhouden van het persoonlijke dossier en het aanvragen van alle vormen van accreditatie. Dit is PE-Online. Een groot aantal organisaties gebruikt de applicatie PE-online, waaronder diverse medisch specialismen, psychologen, paramedici en verpleegkundigen. Mogelijk bent u hierdoor al bekend met dit systeem. U kunt hier klikken om een account aan te maken bij pe-online.

Voor het aanvragen van accreditatie van scholing die plaatsvindt na 1 juli 2019 neemt het Register Vaktherapie een nieuwe systeem in gebruik. Met behulp van dit systeem kunt u als aanbieder van bij- of nascholing uw aanvragen digitaal indienen bij het Register Vaktherapie. Het Register Vaktherapie beoordeelt de aanvragen en voegt deze na toekenning van accreditatiepunten toe aan de nascholingsagenda. Nieuw is verder dat u als aanbieder zelf de presentie van de deelnemers in PE-Online toevoegt.

Hier vindt u meer informatie over hoe het in de nieuwe situatie gaat werken.

Algemene voorwaarden aanvragen accreditatie

Voordelen voor het vooraf aanvragen van accreditatie

Het vooraf aanvragen van accreditatie voor uw bij- of nascholingsactiviteit heeft de volgende voordelen:

  • U kunt de aanvraag voor accreditatie voor uw scholing voor het Register Vaktherapie in een keer combineren met de accreditatie-aanvragen bij andere beroepsregisters die aangesloten zijn bij PE-online. Dit zijn bijna alle beroepsregisters in de zorg.
  • Uw scholing wordt opgenomen in de agenda van vooraf geaccrediteerde scholing;
  • Uw scholing telt mee voor het verplichte aantal minimum punten aan vooraf geaccrediteerde scholing die vaktherapeuten moeten behalen;
  • U hoeft geen bewijzen van deelname meer te verstrekken, omdat u de presentie van geregistreerde vaktherapeuten kunt invoeren in PE-online