Aantekening AG antroposofisch geïnspireerd


Per 1 juli 2021 is het naast de gewone registratie mogelijk een aantekening AG te hebben (mits regulier lid NVBT, NVvMT of NVDT)

Dit betekent dat u of:
- Per 1 juli 2021 staat u geregistreerd met een (her)registratiedatum voor 1 juli 2022. Dat betekent dat u valt onder de overgangsregeling.
- Per 1 juli 2021 staat u geregistreerd met een (her)registratiedatum na 1 juli 2022. Dat betekent dat u al valt onder het registratiereglement Register Vaktherapie.

In beide gevallen kan het wel zijn dat u reeds door de Registratiecommissie NVKT geaccrediteerde scholing van voor 1 juli 2021 hebt gevolgd.
Valt u onder de overgangsregeling (registratiedatum voor 1 juli 2022) dan voert u het als hier beschreven op in uw dossier.
Valt u onder het reglement Register Vaktherapie met aantekening AG dan voert u AG scholing als hier beschreven op in uw dossier.

AG scholing gevolgd na 1 juli 2021:
Vraag uw aanbieder om accreditatie aan te vragen via het Register Vaktherapie en deze in te dienen onder scholing AG.

Eisen (her)registratie aantekening AG:
Voor deze aantekening moet u scholing volgen die specifiek geaccrediteerd is op het onderdeel AG. Minimaal 20 punten scholing AG in 5 jaar waarvan minimaal 10 vooraf geaccrediteerd.

Op orde houden dossier aantekening AG:
Vooraf geaccrediteerde AG scholing: hiervan worden de punten door de aanbieder automatisch toegewezen in uw dossier.
Scholing kan geheel, gedeeltelijk of niet AG zijn.
Niet vooraf geaccrediteerde scholing en intervisie: deze dient u zelf met de bewijslast op te voeren in uw dossier.
Kijk bij veelgestelde vragen hoe dit moet. Voor de aantekening AG wordt uw dossier automatisch ingediend.

Nieuwe leden die zich na 1 juli 2021 aanmelden voor de aantekening AG vallen onder dit nieuwe reglement
 

Aantekening antroposofisch geïnspireerd herregistreren onder de overgangsregeling tot en met 1 juli 2022

De overgangsregelingregistratie geldt voor alle leden die nog herregistreren tot en met 1 juli 2022 ondere de oude NVKT voorwaarden.

Uitleg overgangsregeling NVKToag voor leden die moeten herregistreren voor 1 juli 2022 onder de oude voorwaarden:
Kort gezegd logt u in in uw dossier. Klik op rechtsboven op snel toevoegen boven aan en voor de intervisie en bijscholing op.
Uw dossier voor aantekening AG wordt 3 maanden voordat het verloopt automatisch ingediend. Uw dossier voor (her)registratie in het register moet u wel zelf indienen. 
Voor een uitgebreide uitleg kijkt u hier.