Register vaktherapie

Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische (kinder)therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

31–40 van 1958 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
A.S.F. Alkemade- Hijink Tilburg 108280 Speltherapie Kandidaat
E.G.J.A. Alofs Leveroy 1631 Muziektherapie Geregisteerd
J.M. van Alphen Oss 4883 Dramatherapie Geregisteerd
R. van Alphen Amsterdam 1711 Muziektherapie Senior Geregisteerd
R van Alphen - de Roo Utrecht 106246 Beeldende therapie Kandidaat
D. van Alten Amersfoort 704 Beeldende therapie Geregisteerd
B. Altena Groningen 108271 Speltherapie Geregisteerd
P.H. van Ameijde Amsterdam 5197 Beeldende therapie Kandidaat
E.H.H. van Amelsvoort Zwolle 109500 PMT Kandidaat
J. van Amstel Alkmaar 5125 Beeldende therapie Kandidaat