Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische (kinder)therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

1841–1850 van 1930 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
G. Wichers Vries 2048 Muziektherapie Geregisteerd
F.M. van de Wiel Maastricht 4388 Danstherapie Geregisteerd
K. van der Wiel Rotterdam 4117 Dramatherapie Geregisteerd
D.A.J Wielhouwer - Smeenk Nijmegen 5917 PMT Kandidaat
J. van Wier-Merjenburgh Ede 108315 Speltherapie Geregisteerd
B. Wieringa 's-Gravenhage 2991 PMT Senior Geregisteerd
T.M. Wierstra Dronrijp 4376 PMT Senior Geregisteerd
M.H. Wieten Amersfoort 108515 Speltherapie Geregisteerd
J.F. Wiggemans Groningen 108284 Speltherapie Senior Geregisteerd
I.A. Wijbenga Huizen 6182 PMKT Kandidaat