Zoek een vaktherapeut op naam, plaats, of allebei

Vaktherapie

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie en psychomotorische (kinder)therapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. Vaktherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen: somatische en geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en welzijnsinstellingen. Vaktherapie is vaak onderdeel van een multidisciplinaire behandeling en wordt aan individuele cliënten, groepen, echtparen en gezinnen aangeboden. De zes disciplines hebben elk een eigen beroepsvereniging. Deze verenigingen werken samen in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

In het Register Vaktherapie vindt u vaktherapeuten die ingeschreven zijn in het beroepsregister. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld.

 

Alle resultaten

1801–1810 van 1849 resultaten

Naam Plaats Registratienummer Discipline Type register
MM Winkelhuijzen Rotterdam 5909 PMT Kandidaat
A.A.J. Wintels Roermond 2153 Muziektherapie Geregisteerd
C.A. Wintels - Fivian Dordrecht 2321 Danstherapie Senior Geregisteerd
M.A. de Winter St. Nicolaasga 106484 PMT Kandidaat
M.A Winters leeuwarden 105234 Beeldende therapie Kandidaat
M.J.P. de Wit Tilburg 4749 Dramatherapie Geregisteerd
R de Wit Lelystad 106618 Beeldende therapie Kandidaat
M.L.T. Witmer - van Herwijnen Veldhoven 2998 PMT Geregisteerd
C. de Witte Domburg 108310 Speltherapie Geregisteerd
M.J. de Witte Nijmegen 5567 Muziektherapie Senior Geregisteerd