Organisatie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie (SRVB). Deze commissie kent verder een beoordelingscommissie en een accreditatiecommissie.

Vaststellen regelgeving
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie; deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement.

Uitvoering regelgeving
De Registratie Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatie Commissie aan.

Registratiecommissie:
De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Beate Harmeling (voorzitter)
 • Lily Musters (voorzitter beoordelingscommissie)
 • Carola van ‘t Hof (penningmeester)
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris)
 • Yara Arnoldussen
 • Romanie Bosman
 • Berdine Boone
 • Giselle Mols

Volgende vergaderdata Registratiecommissie:

14 maart 2017
13 juni 2017
14 november 2017


Beoordelingscommissie:
De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Leden van de beoordelinsgcommissie:

 • Lily Musters (voorzitter)
 • Rosanne van Alphen
 • Yvonne de Hoog
 • Lineke de Vries
 • Ellen Seiger

Volgende vergaderdatum Beoordelingscommissie:

-       Donderdag 21 september 2017


Accreditatiecommissie:
De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. Leden van de accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Yara Arnoldussen
 • Els Peereboom
 • Lot Bakker
 • Rosicler Taffari
 • Marja Koenen

Volgende vergaderdata accreditatiecommissie:

-       Donderdag 14 september 2017

-       Dinsdag 7 november 2017

 

De administratieve ondersteuning van het Register Vaktherapie wordt uitgevoerd door ZonderZorg. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van administratieve en organisatorische diensten, waaronder het beheren van de registers voor diverse beroepsverenigingen. Ook het beheer van het Register Vaktherapie is door de Registratiecommissie ondergebracht bij ZonderZorg.

Vacatures 

Commissieleden gezocht voor de registratie-, beoordelings- en accreditatiecommissie.

Er is voor de commissieleden een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Organogram