Organisatie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie (SRVB). Deze commissie kent verder een beoordelingscommissie en een accreditatiecommissie.

Vaststellen regelgeving
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie; deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement.

Uitvoering regelgeving
De Registratie Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatie Commissie aan.

Registratiecommissie:
De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Vacature (voorzitter)
 • Rosanne van Alphen en Yvonne de Hoog (beoordelingscommissie)
 • Lineke de Vries (accreditatiecommissie)
 • Romanie Bosman
 • Giselle Mols
 • Gerdine Boon
 • Vacature
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris)

Volgende vergaderdata Registratiecommissie:

- 20 maart 2018
- 18 juni 2018


Beoordelingscommissie:
De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Leden van de beoordelinsgcommissie:

 • Rosanne van Alphen (voorzitter interim)
 • Yvonne de Hoog (voorzitter interim)
 • Lineke de Vries
 • Ellen Seiger
 • Ruth The

Volgende vergaderdatum Beoordelingscommissie:

-       Donderdag 15 maart 2018
-      
Vrijdag 1 juni 2018 ( + jaarlijkse steekproef)
-      
Donderdag 4 oktober 2018

Accreditatiecommissie:
De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. Leden van de accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Els Peereboom
 • Lot Bakker
 • Rosicler Taffari
 • Yentl Albers - Zandbergen

Volgende vergaderdata accreditatiecommissie:

  - 19 april 2018


De administratieve ondersteuning van het Register Vaktherapie wordt uitgevoerd door ZonderZorg. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van administratieve en organisatorische diensten, waaronder het beheren van de registers voor diverse beroepsverenigingen. Ook het beheer van het Register Vaktherapie is door de Registratiecommissie ondergebracht bij ZonderZorg.

Vacatures 

Commissieleden gezocht voor de registratie-, beoordelings- en accreditatiecommissie.

Er is voor de commissieleden een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Organogram