Organisatie

Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een zelfstandige commissie binnen de FVB, de Registratiecommissie (SRVB). Deze commissie kent verder een beoordelingscommissie en een accreditatiecommissie.

Vaststellen regelgeving
Het Algemeen Bestuur (AB) van de FVB gaat over het vaststellen van de regels voor registratie; deze zijn vastgelegd in het Registratiereglement.

Uitvoering regelgeving
De Registratie Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Register Vaktherapie en het Registratiereglement. Deze commissie stuurt de Beoordelingscommissie en de Accreditatie Commissie aan.

Registratiecommissie:
De Registratiecommissie bestaat uit:

 • Vacature (voorzitter)
 • Lily Musters (beoordelingscommissie)
 • Lineke de Vries (accreditatiecommissie)
 • Romanie Bosman
 • Giselle Mols
 • Gerdine Boon
 • Vacature
 • Irene Rentenaar (ambtelijk secretaris)

Volgende vergaderdata Registratiecommissie:


14 november 2017


Beoordelingscommissie:
De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Leden van de beoordelinsgcommissie:

 • Lily Musters (voorzitter)
 • Rosanne van Alphen
 • Yvonne de Hoog
 • Lineke de Vries
 • Ellen Seiger

Volgende vergaderdatum Beoordelingscommissie:

-       Dinsdag 14 december 2017


Accreditatiecommissie:
De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen. Leden van de accreditatiecommissie:

 • Lineke de Vries (voorzitter)
 • Els Peereboom
 • Lot Bakker
 • Rosicler Taffari
 • Marja Koenen
 • Esther Kooistra

Volgende vergaderdata accreditatiecommissie:

-       Donderdag 18 januari 2018

 

De administratieve ondersteuning van het Register Vaktherapie wordt uitgevoerd door ZonderZorg. ZonderZorg ondersteunt stichtingen en verenigingen in de (geestelijke) gezondheidszorg op het gebied van administratieve en organisatorische diensten, waaronder het beheren van de registers voor diverse beroepsverenigingen. Ook het beheer van het Register Vaktherapie is door de Registratiecommissie ondergebracht bij ZonderZorg.

Vacatures 

Commissieleden gezocht voor de registratie-, beoordelings- en accreditatiecommissie.

Er is voor de commissieleden een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding beschikbaar.

Organogram