Geaccrediteerde supervisoren

61–70 van 136 resultaten

Supervisor Plaats Telefoon Disciplines
M.S. van Kooten Houten 030-6372677


Email: marianvankooten@supervisie-houten.nl
Website: www.supervisie-houten.nl

M. Kramers 0592-501237


Email: mariankramers@planet.nl
Website: www.supervisie-mariankramers.nl

J.C. Kuijpers Arnhem 026-4438967

M. Kurzenacker Rotterdam 06-25113388 Dans. PMT, drama, beeldend en muziek

Als je bij Michelle Kurzenacker leertherapie, supervisie of intervisie neemt, krijg je non-verbale coaching in de breedste zin: zij werkt o.a. met technieken vanuit het narratieve coachen, gebruikt bewegingsanalyse en principes uit de dans- en bewegingstherapie, en begeleidt het schrijven en tekenen vanuit de Jungiaanse dieptepsychologie. Haar achtergrond als theater- en performancemaker, choreograaf, docent en klinisch ervaren master danstherapeut, maakt dat ze vanuit werkervaring, beleving en passie werkt. Ze begeleidt met kijk op talent en zet studenten en professionals in hun kracht. Doel van de supervisie is een perspectiefwissel - en dat kan Michelle: door reflectie op werksituaties en op persoonlijke vraagstukken brengt ze de supervisanten op weg naar een geïntegreerd professioneel handelen. Vanuit haar brede achtergrond kan Michelle meebewegen met alle disciplines (dans, PMT, drama, beeldend en muziek) en supervisievragen vanuit vaktherapie en onderwijs. “Supervisie en intervisie zijn cruciaal om de professional te gaan worden die je jouw cliënten toewenst. Als therapeuten worden we uitgedaagd om ons steeds verder te gaan ontwikkelen of te gaan specialiseren. Gun jezelf de ruimte om dit proces met kijk op je eigen visie aan te gaan.”
Email: info@movedby.net
Website: www.movedby.net

E.J.M. Lafeber Sexbierum 0627375676 Drama, beeldend en PMT

Als supervisor sta ik voor veiligheid, warmte, speelsheid, enthousiasme en vakmanschap en mag de humor hierin niet ontbreken. Ik ben oprecht nieuwsgierig en ik luister met een beeldend oog. Je mag erop rekenen dat naast praten over je reflecties en werkinbreng ook regelmatig gebruik wordt gemaakt van een actieve en ervaringsgerichte werkvorm waarin doen centraal staat. Ik versta de kunst om de essentie van jouw verhaal of jouw leerproces om te zetten naar een actievere werkvorm als dit meer inzicht op kan leveren. Natuurlijk zal dit altijd in overleg gaan. Contact vind ik hierin essentieel, je gaat echt gezien worden en we gaan een verbinding met elkaar aan. Als deze basis goed is, nodig ik je uit om op onderzoek uit te gaan. Onderzoek naar wie je bent en naar wie je bent als professional, welke factoren een rol hierin spelen en waar je kwaliteiten liggen en wat nog beter ontwikkeld mag en kan worden. Resultaat is dat je veel beter inzicht krijgt in je denken, voelen en handelen als mens en als professional en dat je hierdoor meer in staat bent om professioneel te handelen en je minder snel handelingsverlegen bent in een werksituatie.
Email: emiellafeber@hotmail.com

A.H. Lantinga 0516-421308 PMT


Email: annalantinga@hotmail.com

J.P.M. Lap Sint-Oedenrode 06-51572056 Psychodrama

Onze eigenheid is: door woord en enactment de kracht van de supervisant mobiliseren. Je hoort vragen die niet voor de hand liggen. Je lef wordt in stelling gebracht. We luisteren naar wat je meemaakte en misschien nog steeds meemaakt. En dan, - dat is ons keurmerk-, zorgen we ervoor, dat er beweging komt. Beweging brengt verandering en groei. Het is dus meer dan praten alleen. We zetten het gesprek om in soms verrassende wendingen, die jou vanuit oude routines en diepe groeven op een nieuw spoor brengen, zodat je vooruitkomt in je vak. Move to grow!
Email: info@lapstreur.nl
Website: www.lapstreur.nl

A.J. Leijenhorst Dalfsen 0529-466992


Email: info@krachtstroom.nu
Website: www.krachtstroom.nu

J. van Loon Amsterdam 06 14352486 Muziek


Email: info@jorisvanloon.nl

J. de Man Nijmegen 0641388074 Vaktherapie

Beste lezer, Als supervisor van creatieve therapie studenten en therapeuten van verschillende media is het begeleiden van leerprocessen van vaktherapeuten een specialisme. Creativiteit en verbeelding is binnen de begeleiding in supervisie een uitgangspunt in de afstemming en het aanbod om tot de gewenste resultaten te komen. Van supervisanten krijg ik terug dat dit de supervisie niet alleen zinvol maar ook inspirerend voor professionals maakt. In een kosteloos kennismakingsgesprek bespreek ik graag hoe dit mogelijk voor jou zou kunnen werken. Neem gerust telefonisch of via de mail contact op. Hieronder een korte beschrijving van mijn werkzaamheden: • Supervisor voor registratietrajecten vaktherapie (verschillende media). • Supervisor aan de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (verschillende media). • Als vaktherapeut (drama) en trainer werkzaam in de gesloten en open residentiële jeugdhulpverlening. Daarnaast geef ik therapie aan gezinnen en volwassenen binnen de organisatie Horzion. • Het verzorgen van begeleide intervisie en coachingstrajecten. Met vriendelijke groet, Jorg de Man Geregistreerd supervisor, coach en dramatherapeut Tel: 0641388074 Mail: man.jorgde@gmail.com Ik kan trajecten verzorgen in Nijmegen, Arnhem en omgeving. LVSC registratie nummer: S13068
Email: man.jorgde@gmail.com