Geaccrediteerde supervisoren

91–100 van 142 resultaten

Supervisor Plaats Telefoon Disciplines
J.B. Oosting Ede 06-27522588 Beeldend

J. Orth Beuningen 06 1131 5600 Muziek

J. Otger Alkmaar 072-5116734 Muziek

"Met supervisie bied ik u de mogelijkheid om als vaktherapeut uw registratie bij de SRVB te behalen. Ik werk sinds 22 jaar als muziektherapeut en heb daarnaast een supervisiepraktijk. Het perspectief van u als supervisant is leidend in mijn manier van werken. Ik geloof dat iedereen alle noodzakelijke wijsheid in zich heeft om antwoorden en oplossingen te vinden en dat leert in te zetten in het werk. Mijn taak is hierbij gids te zijn "
Email: jennemieke@tiscali.nl
Website: www.jennemiekeotger.nl

M.E. Oudijk Montfoort 06-15364480


Email: info@marliesoudijk.nl
Website: www.marliesoudijk.nl

E. Palstra Amersfoort 033-4554734 Drama

Als dramatherapeute (1986 afgestudeerd, en 1990 geregistreerd) ligt mijn ervaring voornamelijk bij het werken met Kind en Jeugd waar ik momenteel ook een baan in heb. Ik heb echter ook gewerkt binnen de volwassenpsychiatrie. Vanaf 1998 geef ik supervisies (registratie als supervisor: 2004); eerst binnen opleidingen, later vanuit een eigen praktijk. Binnen de supervisie probeer ik af te stemmen op wensen en mogelijkheden van de supervisant en datgene in te zetten wat het leer- en supervisieproces kan bevorderen, bijvoorbeeld ook andere, creatieve, werkvormen of rollenspel.
Email: ellen.palstra@xmsnet.nl

S.W.A. Penders Beek 06-41757075 PMT

Supervisie is een leermethode waar naast kennis, houding en gedrag ook achterliggende opvattingen over werk en persoonlijk functioneren aan bod komen. Supervisie is gericht op het (beter) leren uitvoeren van professioneel werk in beroepen en functies, waarin de eigen kijk op het werk van invloed is op de kwaliteit. In supervisie leert men zelfstandig eigen werkervaringen te onderzoeken om zodoende competent te handelen: (1) Zie ik wat nodig is? (2) Kan ik doen wat nodig is? (3) Heb ik de bereidheid en de durf om te doen wat nodig is in deze context? Hierbij zijn context en zelfsturing van belang. Door reflectie onderzoekt men achterliggende opvattingen over werk en het persoonlijk functioneren. Op basis hiervan worden alternatieve handelingsmogelijkheden verkend en vervolgens in de beroepspraktijk uitgeprobeerd. Door op deze nieuwe ervaring te reflecteren ontstaat een cyclisch en verdiepend leerproces. Ik maak frequent gebruik van ervarings- en lichaamsgerichte oefeningen en beweegvormen uit de Psychomotorische Therapie (PMT) en Acceptance & Commitment Therapie (ACT) waar dit het leren bevordert. Dit geeft vaak een andere en verdiepende manier van leren. Ik ben als supervisor en coach geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereniging Supervisie en Coaching) en werk volgens de met hen afgesproken richtlijnen en kwaliteitseisen. Hoewel ik praktijk heb in Beek (Berg en Dal) kan desgewenst supervisie worden aangeboden in de hele regio Nijmegen en Arnhem. Na afloop ontvangt u een verklaring welke gebruikt kan worden voor beroepsregistratie of herregistratie. Sander Penders; sander@vahalbegeleiding.nl; www.vahalbegeleiding.nl; 06 - 41757075
Email: sander@vahalbegeleiding.nl

M.P.E. Peters Bemmel 0481-465653 PMT

P.J.L.M. Peterse Tilburg 06-41388877

`Mijn naam is Pam Peterse. Als verpleegkundige heb ik gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en kraamzorg, en daarna heb ik als leidinggevende verschillende functies gehad. Sinds 2002 ben ik werkzaam als supervisor en coach. Binnen het Vitaliteitcentrum GGZ Breburg verzorg ik allerlei begeleidingstrajecten voor individuele medewerkers, groepen en teams. Deze supervisie, begeleide intervisie, coaching, teamcoaching, teambuilding en training verzorg ik voor de organisatie zelf, maar ook voor externe opdrachtgevers. Ook vanuit mijn eigen bedrijf “Pam Peterse, supervisie & coaching” heb ik als (leer-) supervisor/ coach inmiddels een ruime ervaring opgedaan binnen de gezondheidszorg, het onderwijs en bedrijfsleven. Het superviseren van vaktherapeuten (zowel PMT, creatief- en beeldend therapeuten) is voor mij bekend terrein. Als geregistreerd leersupervisor, supervisor en coach, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging LVSC. Kenmerkend voor mijn werkstijl en werkwijze: ik sluit goed aan bij de ander, kom snel tot de kern, ben eerlijk en duidelijk en werk gestructureerd. Ook ben ik flexibel en creatief en daardoor in staat om maatwerk te leveren. Met een grote passie voor mijn vak blijf ik me hierin voortdurend ontwikkelen.
Email: pam.peterse@ziggo.nl

F. Pieterson Haarlem 0645392361

Als Supervisor en Master Begeleidingskunde begeleid ik op de snijvlakken van je individuele- en professionele ontwikkeling en van de organisatie waar je werkt. Begeleidingservaring in het forensisch werkveld en GGZ, residentiele (jeugd)zorg, het Pedagogisch werkveld en Onderwijs, Algemene Gezondheidszorg en Sociaal Werk. Ik heb specifieke begeleidingservaring bij complexe groepsprocessen in het gedwongen kader. In korte tijd kom ik tot de kern. Kenmerken in mijn werk zijn invoelingsvermogen, echtheid, humor en transparantie. Ik werk met speelse, creatieve vormen die bij jou en mij passen, die je uitdagen en in beweging zetten. De methode is altijd ondergeschikt aan het doel: jouw ontwikkelvragen en –doelen. Frans Pieterson www.franspieterson.nl email: franspietersonpraktijk@hotmail.com tfn: 06 45 392 361
Website: www.franspieterson.nl

J.M.C.G. Plouvier Bergschenhoek 010-5221567 PMT


Email: annemiekeplouvier@hotmail.com