Bij- en nascholing

61–70 van 597 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Incompany Training Dynamische Interpersoonlijke Therapie (D.I.T.) (2018) De Viersprong 20-09-2018 13

Website: https://www.deviersprongacademy.nl/
Contactpersoon:

Minisymposium 'Kind en Echtscheiding' (2018) Centrum voor jeugd en gezin Barneveld 13-09-2018 4

Website: www.cjgbarneveld.nl
Contactpersoon:

Inspiratie Workshop Samen krachtig op pad Land van Rouw 12-09-2018 5

Website: www.landvanrouw.nl
Contactpersoon: S. Noten

De kracht van levensverhalen Ruurlo (2018) Leerkring GGNet 06-09-2018 3

Website: www.ggnet.nl
Contactpersoon:

Beroepsopleiding Transpersoonlijke psychotherapie, counseling en coaching psychosynthese academie 01-09-2018 75

Website: https://www.psychosyntheseacademie.nl/opleiding-trainingen/opleidingen/psychosynthese-beroepsopleiding/
Contactpersoon:

Training BeeldWaarNeming (2018) Annette Overberg 01-09-2018 32

Website: www.beeldwaarneming.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Post HBO training BeeldWaarNeming voor beeldend therapeuten BeeldWaarNeming (BWN), een benoemingsapparaat van vorm- en beeldelementen en beeldhoedanigheden, is een methode die ontwikkeld is vanuit de praktijk door Ella Molenaar-Coppens (2016). Vanuit de praktijk zijn er aanwijzingen dat deze methode effectief is en uit onderzoek (Annemans, Claessens & Pénzes, 2014) blijkt dat 31,2% van de beeldend therapeuten die een meetinstrument inzet, de BWN gebruikt. In 2016 is er een kwalitatief onderzoek naar het nabespreken van een werkstuk volgens de methode BeeldWaarNeming uitgevoerd (Overberg, 2016). Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat beeldend therapeuten deze nabespreking doelgericht inzetten als een opzichzelfstaande interventie. De BWN gaat ervan uit dat het psychisch functioneren van de maker zichtbaar is: - In de zichtbare formele beeldelementen, - In de interactie die de cliënt is aangegaan met het materiaal, - In het ontstaansproces van het werkstuk. Het biedt beeldend therapeuten handvatten om gericht te observeren en interventies in te zetten. Daarmee sluit de BWN aan bij het raamwerk van het Expressive Therapeutisch Continuum (ETC) (Lusebrink, 2010, Hinz, 2009). Binnen de beeldende therapie is er altijd sprake van een zichtbaar en tastbaar werkstuk. Tijdens deze training leren deelnemers gericht kijken, vanuit verschillende invalshoeken naar het werkstuk. Leren beleid en doelen formuleren, indien mogelijk, in samenspraak met de cliënt en leren interventies theoretisch te onderbouwen. Bij deze training wordt naast de methode BWN, het raamwerk van het ETC gehanteerd. De training is naast de theorie vooral praktisch gericht, waarmee deelnemers direct aan de slag gaan in de praktijk. Om die rede zijn de bijeenkomsten met tussenposes van een maand gepland. Deze training is toepasbaar in de praktijk bij alle doelgroepen waar beeldend therapeuten mee werken. De inhoud van het trainingsaanbod is voor de beeldend therapeuten opgebouwd rondom drie aandachtsgebieden: - Het ontwikkelen van de eigen waarneming, - Inzichten ontwikkelen vanuit een eigen beeldend proces, - Een vertaling naar de praktijk situatie d.m.v. casuïstiek. Meer info staat op www.beeldwaarneming.nl"

Specialisatie Focusing in Therapie 2018 Focuscentrum Aaffien de Vries 09-2018 75

Website: www.focuscentrumadv.nl
Contactpersoon: A.J. de Vries

Leer eenzijdig relaties verbeteren - ERV (2018) BivT 31-08-2018 8

Website: http://bivt.nl/
Contactpersoon:

Positieve Psychologie en Vaktherapie (2018) RINO amsterdam 16-07-2018 8

Website: http://www.rino.nl
Contactpersoon:

Transdiagnostische factoren en vaktherapie (2018) RINO amsterdam 11-07-2018 8

Website: http://www.rino.nl
Contactpersoon: