Bij- en nascholing

61–70 van 181 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Workshop Slapende Honden level II Arianne Struik 23-01-2018 12

Website: www.ariannestruik.com
Contactpersoon:

Workshop Slapende honden. Een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen Arianne Struik 22-01-2018 6

Website: www.ariannestruik.com
Contactpersoon:

Masterclass Kate Hurd januari 2018 (2018) Stichting DvT Noord 21-01-2018 7

Website: www.developmentaltransformations.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Kate Hurd is een van de directors van het internationale overkoepelende instituut voor DvT. Zij vanaf het prille begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van Developmental Transformations en daarmee een van de grondleggers van de methode. Tijdens deze masterclass zal ze haar perspectieven op Dvt delen. Het thema intimiteit zal centraal staan."

Community dag/Kate Hurd jan. 2018 (2018) Stichting DvT Noord 20-01-2018 7

Website: www.developmentaltransformations.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "10.00 start In kleine groep (max 15 personen) zal er onderleiding van Kate Hurd getraind worden. 13.00 uur pauze 13.30 middagprogramma met alle trainees van het DvT noord instituut. -Lecture van Kate Hurd -Trainingsoefeningen o.l.v. Kate Hurd en trainers van DvT noord. Gezamenlijke afsluiting tot 17.00 uur"

Training Vrijuit Zingen 2018 NVvMT 20-01-2018 12

Website: www.nvvmt.nl
Contactpersoon: C.L.V.M. van Heerden

Studiedag Stagebegeleiding (2018) Hogeschool Windesheim 18-01-2018 5

Website: nvt
Contactpersoon:
Omschrijving: "Workshop Weerbaarheid Docent Maurtis Uijting “in deze workshop worden de grote lijnen geschetst van dit nascholingsaanbod; de structuur van een training Weerbaarheid. Daarnaast gaan we actief aan de slag met activiteiten uit de verschillende fases van een training, zodat de opbouw enerzijds en de ervaringen anderzijds beide aan de orde komen” Workshop de Ondernemende PMT-er Docent: Bas Dopheide De wereld waarin psychomotorische therapeuten werkzaam zijn, is voortdurend in verandering. Zowel binnen als buiten de instellingen wordt van PMT’ers nog meer dan vroeger verwacht dat zij in staat zijn ‘vanuit de klant’ te denken, hun vak of product (én zichzelf) goed te kunnen uitleggen en profileren en de meerwaarde ervan kunnen beschrijven en aantonen. In deze workshop kun je zien hoe wij studenten voorbereiden op het toekomstige werkveld en de dynamiek die ze daarin tegen komen. En kun je ook jezelf de vraag stellen: Hoe ondernemend ben ik eigenlijk?! Workshop PMT bij LVB en agressieproblemen: Docent: Tina Bellemans In deze presentatie zullen de inzichten over de PMT-behandeling bij mensen met een licht verstandelijke beperking en problemen met agressief gedrag ,verkregen uit de literatuur én de praktijk, belicht worden. De veronderstelde werkende mechanismes worden besproken en als laatste wordt er stilgestaan bij het belang van effectmeting van PMT en de uitdagingen die hiermee in de praktijk gepaard gaan Workshop Runningtherapie plus (zaal zonder buren) Docenten: Emmy van Marrum en Patty van ‘t Hoofd Deze workshop geeft een introductie op het vaktherapeutische product (in ontwikkeling): Runningtherapie plus. Runningtherapie plus is een begeleiding/therapievorm die lichaamsgeoriënteerde methodieken combineert met lopen. Deze therapie kan voor verschillende moeilijk in beweging te krijgen cliënten worden ingezet. Tijdens de workshop maak je kennis met de achtergronden van het product. Je ervaart een aantal elementen uit deze therapie/begeleidingsvorm. Daarnaast willen we samen met de deelnemers aan de workshop op zoek naar een goede naam voor dit product. Voor deze workshop is geen loopuitrusting noodzakelijk. We blijven in de zaal en als deelnemer bepaal je zelf de inspanning. Workshop Aquamentie® (lokaal) Docent: Patty van ’t Hoofd De komende jaren is er in Europa een dubbele vergrijzing te verwachten en daarmee ook een toename aan dementerende ouderen. Participatie in sociale verbanden en (blijven) bewegen lijken belangrijke items als het gaat over de kwaliteit van leven van (dementerende) ouderen. Binnen PMT liggen veel mogelijkheden om cliënten te helpen op deze aspecten. Het Aquamentie® programma is één van de mogelijke interventies die goed lijkt aan te sluiten bij dementerende ouderen. Tijdens deze workshop krijg je een kijkje in de keuken van het programma, de onderbouwing van de psychomotorische interventies en de themagerichte activiteiten. Workshop: bewegingsgeoriënteerde methodieken vanuit ‘actuele ontwikkelingen in therapieland’ Docenten: Linda Biemond en Paul Verschuur Binnen het themagerichte onderwijs op de opleiding wordt het vak ‘bewegingsgeoriënteerde methodieken’ aangeboden vanuit onder andere het thema “Actuele ontwikkelingen’. De studenten wordt geleerd om te ontwerpen en arrangeren vanuit hulpvraag en doel. Binnen dit thema wordt gekeken hoe actuele ontwikkelingen zoals therapeutische stromingen (bijvoorbeeld de cognitieve gesdragstherapie) kunnen worden meegenomen binnen het ontwerpen en aanbieden van een pmt-activiteit. Binnen de workshop gaan we stapsgewijs een casus doorlopen aan de hand van een ontwerpschema. Precies de ‘gang’ die we uiteindelijk ook van de studenten verwachten …….. Workshop: Systeemtherapie Docent: Gerald Riedstra Tijdens deze workshop maak je kennis met basisbegrippen, zoals ‘triades’ en ‘gezinsstructuren’."

Psychodrama opleiding NVGP 2018 NVGP 12-01-2018 75

Website: www.psychodrama-opleiding.nl
Contactpersoon:

7-daagse opleiding Contextueel werken met Een taal Erbij De Kontekst 09-01-2018 57

Website: www.dekontekst.nl
Contactpersoon:

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren 2018 RINO Groep Utrecht 09-01-2018 75

Website: www.rinogroep.nl
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Opleiding Tastzintuiglijke Beeldende Therapie [haptische 'creatieve therapie']: Basisjaar. (2018) Atelier Lyts Bûthús/ Maatschap Pro Tacte 05-01-2018 70

Website: www.lytsbuthus.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "De Opleiding TBT wordt opgezet naast de sinds 1988 binnen ProTacte gegeven Opleiding Haptonomiek. De Opleiding TBT is een unieke bijscholing waarin beeldende therapie/beeldend werken gecombineerd wordt met Haptonomie(k). De opleiding bestaat uit drie gedeeltes: Introductiecursus TBT, Basisjaar TBT en het tweede jaar Verdieping TBT. Bij de instapprocedure/ entree voor het Basisjaar gelden als voorwaarde het volgen van de introductie dagen, of aantoonbare relevante werkervaring. Bij de instapprocedure voor het tweede jaar, Verdieping geldt deelname aan het eerste jaar of aantoonbare relevante werkervaring. Het Basisjaar bestaat uit zeven opleidingsdagen. De zeven opleidingsdagen zijn op de vrijdag eens in de vier à vijf weken (7x6 uren= 42) waartussen zelfstudie en praktisch oefenen wordt gevraagd (28 uren). Data: 5/01/2018; 02/02/2018; 2/03/2018; 30/03/2018; 27/04/2018; 25/05/2018; 22/06/2018. Docenten: Sita Geerling MATh, vaktherapeut beeldend en Gosse A. Postma MA, haptotherapeut, ethicus"