Bij- en nascholing

61–70 van 339 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Inspiratiedag: Jouw ziel wil zingen Land van Rouw 29-03-2018 5

Website: www.landvanrouw.nl
E-mail: info@landvanrouw.nl
Contactpersoon: S. Noten

Overgewicht, eetbuien, emotie-eten en obesitas bij kinderen Medilex 29-03-2018 6

Website: www.medilex.nl
Contactpersoon:

Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking bezien vanuit het ontwikkelingsdynamisch model FORTIOR 29-03-2018 6

Website: www.fortior.info/trainingen-open-inschrijving/psychopathologie-mensen-verstandelijke-beperking-bezien-vanuit-ontwikkelingsdynamisch-model/
E-mail: advandenbroek@fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek

Druk en impulsief gedrag bij jonge kinderen RINO amsterdam 27-03-2018 24

Website: www.rino.nl/793
Contactpersoon: P. Hageman

Oncologie in Beweging NVDAT 24-03-2018 4

Website: www.nvdat.vaktherapie.nl
Contactpersoon: K.M. Heemskerk

Oncologie in Beweging NVDAT 24-03-2018 5

Website: https://www.nvdat.vaktherapie.nl/
Contactpersoon:

Opleiding Ademtherapie (2018) Centrum Zein 24-03-2018 75

Website: www.centrumzein.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Zes lesdagen van 10.00 tot 17.15 uur verspreid over een jaar. Pauze: 12:00-12:30 uur en 14:30-14:45 uur. Vijf oefendagdelen van 4 uur verspreid over het jaar, telkens tussen de lesdagen in. Data en tijden daarvan in onderling overleg. Korte inhoud: - theorievorming met betrekking tot ademhaling, ontspanning en lichaamsbewustwording - oefeningen op het gebied van lichaamsbewustwording en adembewustwording - diverse ademoefeningen en -technieken - handgrepen - schriftelijke supervisie. 1e periode van 2 lesdagen en 1 oefendagdeel staat het opdoen van eigen ervaringen en het oefenen op elkaar en op bekenden centraal. Het 2e periode van 4 lesdagen en 4 oefendagdelen richt zich specifiek op het werken van cliënten. Aangezien de meeste deelnemers vaktherapeuten zijn, gaat daar de aandacht naar toe, waarbij gekeken wordt hoe ademtherapie het beste binnen ieders vakgebied en bij de eigen cliëntenpopulatie toegepast kan worden. Het aantal uren scholing bedraagt 39 uur lesdagen en 20 uur oefendagen. Ik weet niet of jullie onder scholing alleen onderricht laten vallen (lesdagen) of ook oefendagen. Voor het totaal aantal punten maakt het niet uit, omdat er ook nog veel huiswerk is, dus het totaal komt toch boven de 75 punten uit."

Studiedag Sandplay Therapy ISST (2018) Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie NVST 24-03-2018 5

Website: www.sandplay.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: Sandplay is een therapievorm die al door veel vaktherapeuten en speltherapeuten wordt beoefend als één van de onderdelen van creatieve therapie of speltherapie. De Nederlandse Vereniging voor Speltherapie biedt de mogelijkheid een specialistische opleiding hiervoor te volgen volgens de richtlijnen van de International Society for Sandplay Therapy. Gecertificeerde Sandplay therapeuten uit Nederland , maar vaak ook uit het buitenland kunnen workshops geven om een workshop voor vak/speltherapeuten die willen kennismaken of zich willen verdiepen in deze methode.

An International Neonatal Intensive Care Unit (NICU) Music Therapy Training Model - First Sounds: Rhythm, Breath, Lullaby (RBL) ArtEZ Conservatorium 23-03-2018 14

Website: www.artez.nl
Contactpersoon:

Loning-belonging. De essentie van de groep NVGP 23-03-2018 4

Contactpersoon: