Register vaktherapie

Bij- en nascholing

51–60 van 243 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Regiostudiedag Speltherapeuten met Else-Marie van den Eerenbeemt (2019) NVVS 24-01-2019 4

Website: www.speltherapie.net
Contactpersoon:

Themamiddag Zorgprogramma Ouderen 'Zelfmanagement' (2019) Pro Persona 24-01-2019 3

Website: nvt
Contactpersoon:

EMDR themadag kind en jeugd (2019) BivT 18-01-2019 6

Website: https://bivt.nl/
Contactpersoon:

Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de jeugdhulp (2019) Accare Opleidingen 18-01-2019 6

Website: https://www.accare.nl/childstudycenter/opleidingen/
Contactpersoon:

Tinnitus BivT 18-01-2019 11

Website: https://bivt.nl/
Contactpersoon:

Tinnitus (2019) BivT 18-01-2019 11

Website: BivT
Contactpersoon:

Train de trainer: Omgaan met Jezelf en de Ander ((2019) KinderFocusCentrumNederland 18-01-2019 7

Website: www.KinderFocusCentrumNederland.nl
Contactpersoon:

Verliesbegeleiding verdiepingsdag (2019) BivT 18-01-2019 11

Website: https://bivt.nl/
Contactpersoon:

studiedag stagebegeleiding (2019) Hogeschool Windesheim 17-01-2019 4

Website: www.windesheim.nl
Contactpersoon:

Gelaatkunde module B (2019) BivT 15-01-2019 48

Website: https://bivt.nl/
Contactpersoon: