Bij- en nascholing

51–60 van 293 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Verbinding & Inclusie Tactus/Piet Roordakliniek 22-03-2018 5

Website: www.tactus.nl
Contactpersoon:

Stress en de ontwikkeling van executieve functies FORTIOR 21-03-2018 5

Website: www.fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek
Omschrijving: Op deze studiedag gaat Lex Wijnroks in op het meten van stress en de relatie tussen stress en executieve functies. En op de betekenis, die executieve functies zouden kunnen hebben voor de diagnostiek en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Tijdens deze studiedag demonstreert hij instrumenten om executieve functies te meten. Ook laat hij zien hoe executieve functies getraind kunnen worden en wat de effecten zijn op het verminderen van probleemgedrag. Omdat de instructies eenvoudig zijn, zijn deze trainingen in principe ook geschikt voor en toepasbaar bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Tijdens de scholing zal met de groep besproken worden hoe deze instrumenten en de training toegepast kunnen worden bij mensen met een verstandelijke beperking en aan welke voorwaarden zo’n training zou moeten voldoen. De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassen met een matige of lichte verstandelijke beperking. De training is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen vanaf 2.5 jaar oud tot ongeveer 7 jaar. Voor vaktherapeuten draagt de scholing bij aan nieuwe kennis over behandelmethoden die gebaseerd zijn op neuropsychologische inzichten. Aan het eind van de dag: 1. Weet de vaktherapeut wat stress is, hoe stress werkt, hoe die gemeten kan worden en wat het effect is van stress op het cognitief functioneren en gedrag. 2. Weet de vaktherapeut wat executieve functies zijn, hoe ze gemeten en getraind kunnen worden. 3. Heeft de vaktherapeut geleerd deze kennis toe te passen op de eigen doelgroep.

Masterclass: Complexe Rouw met Riet Fiddelaers-Jaspers en Manu Keirse 2018 Land van Rouw 20-03-2018 5

Website: www.landvanrouw.nl
Contactpersoon:

Mind Eye Power Verdiepingsdag Jacqueline Venbrux 19-03-2018 14

Website: www.vertrekpunt.nu
Contactpersoon:

De kracht van ervaringsgerichte interventies voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking 2018 FORTIOR 16-03-2018 6

Website: www.fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek

RGOc symposium NNNSA: Stemmings- en angststoornissen: voorbij gestandaardiseerde zorg RGOc 16-03-2018 5

Website: www.rgoc.nl
Contactpersoon: M. Messchendorp

Jubileumcongres Met het oog op de toekomst. Vluchtelingen in zorg, maatschappij en onderzoek. GGZ Drenthe 15-03-2018 5

Website: www.ggzdrenthe.nl
Contactpersoon:

Studiemiddag werkveld VV NVvMT 15-03-2018 4

Website: www.nvvmt.nl
Contactpersoon: J. Zantopp

Samenwerken met ouders 2018 RINO Groep Utrecht 14-03-2018 12

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) (2018) RINO Groep Utrecht 12-03-2018 30

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp