Bij- en nascholing

41–50 van 181 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Traumabehandeling met Sensorimotor Psychotherapy 2018 RINO Groep Utrecht 03-2018 26

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: J. Drenth

Congres - Zorgmijding Euregionaal Congresburo 22-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het congres over zorgmijding gaat over het werken met mensen die geen hulp zoeken of accepteren, terwijl ze die wel degelijk nodig hebben. Dit kan te maken hebben met moeilijk toegankelijke voorzieningen of de angst voor financiële consequenties. Maar ook psychologische denkprocessen zoals de angst voor een diagnose en behandeling, het gebrek aan vertrouwen in hulpverlening of het verlies van autonomie, kunnen belangrijke verklaringen zijn om zorg buiten de deur te houden. Wanneer het gaat om ‘zorgwekkende zorgmijders’ dan komen deze mensen veelal in de sociaal-psychiatrische hulpverlening (bemoeizorg) terecht, waarbij in beginsel wordt samengewerkt vanuit lokale zorgnetwerken. Maar een tekortschietende zorg ligt natuurlijk niet alleen aan de kant van de cliënt. Zorgverlamming is het gebrek aan daadkracht en initiatief van hulpverleners om mensen met een opeenstapeling van problemen te helpen. Het is bekend dat bij gezinnen met complexe problemen soms meer dan tien hulpverleners or regisseurs actief zijn. Ondanks één gezin, één plan, één regisseur. Voor afzonderlijke hulpverleners die allemaal verantwoordelijk zijn voor een deelgebied in de hulpverlening is het dan moeilijk om het geheel te overzien. Dit kan resulteren in gevoelens van onmacht en gebrek aan initiatief en handelingsverlegenheid. Wie is verantwoordelijk en wat te doen? Waarom mijden mensen eigenlijk hulp? Wat maakt dat hulpverleners soms niet de hulp verlenen die mensen nodig hebben? Hoe krijg en houd je verbinding met mensen die cynisch zijn over of bang zijn voor de hulpverlening? En hoe werkt dat als mensen een migratie-achtergrond hebben? Of een licht verstandelijke beperking? Deze vragen staan centraal tijdens dit praktijkgerichte congres, waaraan vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk meewerken. Leerdoelen: - De meest recente onderzoeksresultaten gerelateerd aan het onderwerp - Werkzame factoren een good practice voorbeelden vanuit bemoeizorg - Hoe verbinding te verkrijgen en te houden met zorgmijders in de GGZ - Omgaan met ouders die weerstand (angst) ervaren jegens jeugdzorg - Bereiken van samenwerking met hulpvragers met een migratieachtergrond - Het zoeken van de ingang bij multiprobleemgezinnen - Werken met mensen met een LVB en risicogedrag

Liever liefde dan de beste buggy, voorkomen van ernstige gevolgen voor het kind bij conflicten tussen ouders (2018) Scem 22-02-2018 5

Website: www.scem.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Doel van het symposium: Deelnemers krijgen inzicht in de betekenis van preventie als het gaat om het verminderen van scheidingen tussen ouders met jonge kinderen, het verminderen van vechtscheidingen en het verminderen van het hoge aantal tweede scheidingen. Leerdoelen: • Deelnemers krijgen inzicht in het begrip ouderschapeducatie en duurzaam ouderschap. • Deelnemers raken bekend met het bieden van kennis en inzichten aan ouders m.b.t. de veranderende partnerrelatie bij de komst van een kind. • Deelnemers raken bekend met de rechten van het kind en hoe deze rechten door ouderschapsbeloftes c.q. ouderschapsintenties beter gewaarborgd kunnen worden. Hiervoor worden concrete tools aangeboden. • Deelnemers krijgen handvatten hoe vroegtijdig een relatiecrisis te signaleren en op welke wijze hierop ingespeeld kan worden. • Deelnemers krijgen handvatten hoe vroegtijdig een dreigende vechtscheiding te signaleren en hierop in te spelen. • Deelnemers raken bekend met de betekenis van ouderschapeducatie en duurzaam ouderschap m.b.t. het voorkomen van (v)echtscheidingen en 2e scheidingen • Deelnemers krijgen het stiefouderschapsplan geïntroduceerd als preventief instrument om 2e scheidingen te voorkomen. • Deelnemers krijgen via een opstelling / rollenspel zicht op de vele morele dilemma’s waar een samengesteld gezin mee te maken heeft • Deelnemers worden toegerust met kennis en vaardigheden om op professionele manier met ouders te werken, werkmateriaal wordt uitgereikt om concreet in de praktijk toe te passen. • Deelnemers leren en krijgen handvatten door korte pitches van verschillende programma’s die beschikbaar zijn rondom de thema’s van deze dag"

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en vroeghulp 2018 Euregionaal Congresburo 21-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden

Lezingencyclus 2018 Crematorium Tilburg 21-02-2018 0

Website: www.crematoriumtilburg.nl/download/lezingen-2018/
Contactpersoon: A. de Graaff

Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling 2018 RINO Groep Utrecht 13-02-2018 48

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: J. Drenth

masterclass lichaamsbeleving NVPMT 10-02-2018 28

Website: www.nvpmt.nl
Contactpersoon: M. Voskamp

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2018- 2e editie Euregionaal Congresburo 08-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het jaarlijks congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap staat dit jaar in het teken van "goed genoeg" opvoederschap. Het opvoeden van kinderen is vaak niet eenvoudig. Elke leeftijdsfase kent tenslotte zijn eigen uitdagingen. Als hulpverlener krijg je te maken met dit soort uitdagingen én de manier waarop ouders van een kind daar al dan niet mee om kunnen gaan. Wanneer het in de opvoeding moeilijk wordt of zelfs mis dreigt te lopen, word je als professional ingezet om het te adviseren en ondersteunen. En dat is lang niet altijd even eenvoudig. Want wanneer is de ouder-kind relatie nog goed genoeg en wanneer zal je er als hulpverlener iets mee moeten? Hoe kun je als professional ouders ondersteunen in het tot stand brengen van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind? Hoe ondersteun je het ouder- en opvoederschap van ouders van wie één of meer kinderen (al dan niet vrijwillig) in een pleeggezin of leefgroep opgroeien? En hoe begeleid je de pleegouders of groepsleiders van het kind dan om te voorkomen dat de plaatsing misloopt? Hoe leer je ouders om zich zonder lichamelijk of psychisch geweld te weer te stellen tegen een kind dat gedragsproblemen laat zien? Hoe help je ouders met een licht verstandelijke beperking het best? En wat als een ouder een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem heeft? Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit jaarlijkse congres hun antwoord. Na deelname aan het congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap weet je: - Wanneer ouderschap nog "goed genoeg" is en wanneer je als professional ondersteuning moet gaan bieden; - Hoe je de gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kinderen kunt ondersteunen; - Hoe je het opvoederschap en het ouderschap kunt ondersteunen van ouders wiens kind niet bij hen opgroeit; - Hoe je ouders kunt aanleren om "geweldloos verzet" te bieden wanneer zij kinderen met (ernstige) gedragsproblemen hebben; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een licht verstandelijke beperking ondersteunt; - Hoe je ouders en pleegouders middelen in handen geeft om om te gaan met moeilijk gedrag van hun (pleeg)kind; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem ondersteunt.

MBT Theorie en praktijk deel II (2018) MBT Nederland 08-02-2018 13

Website: www.mbtnederland.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Zie ge'uploade programma/blauwdruk Er is wel een bepaalde zelfstudie (literatuur op voorhand door te nemen getoetst door een meting tijdens de training), maar daar zit geen concrete opdracht aan vast."

Ziekte in het gezin: de steen in het water 2018 RINO amsterdam 08-02-2018 16

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman
Omschrijving: Wanneer een gezinslid ernstig ziek wordt is dat niet alleen van grote invloed op de zieke zelf maar op alle gezinsleden. Deze gebeurtenis is te vergelijken met het vallen van een steen in het water. Bij de val van de steen (de diagnose van een levensbedreigende ziekte) wordt alles meteen anders en er ontstaan kringen in het water want niet alleen het gezin wordt beïnvloed maar tevens de hele omgeving. Welke invloed en hoe groot deze invloed kan zijn en hoe een ieder daar vervolgens mee om kan gaan komt uitgebreid aan bod in deze tweedaagse cursus. De deelnemers zullen in staat zijn om, vanuit diverse uitgangspunten binnen de verschillende ontwikkelingsfasen, in contact te komen met gezinnen waar begeleiding gewenst is. In de cursus zullen we zowel theoretische achtergronden aanreiken alsmede praktische werkvormen laten ervaren. Aangezien men als hulpverlener in het contact met het gezin ook een eigen instrument is, wordt inzicht en reflectie over de eigen beleving van ziekte en rouw geïntegreerd in de cursus.