Bij- en nascholing

41–50 van 597 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Hulpverlening aan kinderen en hun gescheiden ouders, mogelijkheden en valkuilen 2018 RINO Groep Utrecht 2018 24

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/A1820
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de KAmp

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten GITP PAO 2018 54

Website: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-verstandelijke-beperking/interventie-ondersteuning/oplossingsgericht-werken-met-licht-verstandelijk-beperkte-clienten
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken. Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Deze aanpak kan worden toegepast bij uiteenlopende problematiek onder meer bij angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek. Zowel kinderen als volwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij oplossingsgericht werken. In deze vierdaagse cursus maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktische toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken. Je oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering en je leert hoe je de oplossingsgerichte methodiek kunt aanpassen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook het oplossingsgericht werken met (teams van) begeleiders komt aan bod."

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten (2018) 2018 54

Website: gitp.nl/deelnemer/gitp-pao
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken. Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Deze aanpak kan worden toegepast bij uiteenlopende problematiek onder meer bij angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek. Zowel kinderen als volwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij oplossingsgericht werken. In deze vierdaagse cursus maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktische toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken. Je oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering en je leert hoe je de oplossingsgerichte methodiek kunt aanpassen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook het oplossingsgericht werken met (teams van) begeleiders komt aan bod."

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen (2018) 2018 48

Website: gitp.nl/deelnemer/gitp-pao
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C.
Omschrijving: "Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van het probleem niet hoeft uit te zoeken om te zorgen dat dit probleem verdwijnt. Deze methode is respectvol, dicht bij de beleving van cliënten en zeer effectief. Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat het oplossen van problemen minstens zo goed kan door te richten op de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats?’ of ‘hoe zou het leven van de cliënt eruit zien als het probleem er niet meer zou zijn’? • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken •verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing •oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin"

Positieve psychologie in de praktijk 2018 RINO Groep Utrecht 2018 24

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/A1853
Contactpersoon: H. van de Kamp

Psycho-educatie aan ouders en hun kind met autisme 2018 RINO Groep Utrecht 2018 12

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Korte inleiding over autismespectrumstoornissen Op welke wijze kan voorlichting informatie gegeven worden aan: - de cliënt met autisme langs de levenslijn - ouders en andere gezinsleden - het netwerk van het gezin, zoals sportclub, werk en school Welke informatie wordt wel of juist niet verstrekt, en waarom, over de cliënt met autisme? Aan welke voorwaarden dient de omgeving te voldoen zodat de psycho-educatie zoveel mogelijk voordelen en erkenning oplevert?

Schematherapie (2018) RINO Amsterdam 2018 48

Website: www.rino.nl
E-mail: accreditatie@rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman
Omschrijving: "doelstelling Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met het model van schematherapie. Zij kunnen een casusconceptualisatie maken en hebben geoefend met verschillende basistechnieken. Cursisten zijn na afloop van de cursus in staat een schematherapie op te zetten en uit te voeren. inhoud assessment het gebruik van schemavragenlijsten casusconceptualisatie en het ‘modus-model’ specifieke cognitieve technieken experiëntiële technieken: imaginatie; stoelentechniek de therapeutische relatie: ‘limited reparenting’, empathische confrontatie, grenzen stellen, stilstaan bij eigen schema’s"

Schematherapie en Vaktherapie 2018 RINO amsterdam 2018 36

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman

Sensorische informatieverwerking in de praktijk van Floorplay (2018) RINO Amsterdam 2018 36

Website: www.rino.nl
E-mail: accreditatie@rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman
Omschrijving: Uitvoeringsdata; 5-3-18 tot 2-4-18 3-9-18 tot 1-10-18

Systemisch werken met duplopoppetjesconstellaties 2018 RINO amsterdam 2018 36

Website: www.rino.nl
E-mail: accreditatie@rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman