Bij- en nascholing

41–50 van 382 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Congres - Spraak- en taalproblemen - 2e editie Euregionaal Congresbureau 24-05-2018 5

Website: www.congresburo.com
E-mail: guido.vandeluitgaarden@congresburo.com
Contactpersoon: G.M.J. van de Luitgaarden
Omschrijving: Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen problemen met betrekking tot het spreken en het gebruiken van taal hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld de benodigde spraakbewegingen niet maken als gevolg van een fysiek probleem in het spraakorgaan en / of motoriekproblemen. Maar het kan ook zijn dat ze slecht horen en daardoor moeite hebben met taal en het spreken. Of het probleem speelt zich af in het brein. Dat is het geval bij een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Extra ingewikkeld wordt het wanneer een kind bovenop een spraak- of taalprobleem, een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, autistisch is of anderstalig is. Hoe signaleer je spraak- en taalproblemen? Hoe merk je het onderscheid tussen een spraakprobleem en een taalprobleem? Hoe begeleid je kinderen en tieners met deze problemen binnen het onderwijs en daarbij behorende samenwerkingsverbanden? Hoe pak je het aan bij kinderen met gehoorproblemen of een verstandelijke beperking? Hoe doe je onderzoek naar taalontwikkelingsstoornis aan de hand van het begrip van woorden, zinnen en oogbewegingen van een kind? En hoe vindt de logopedische behandeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis plaats? De experts die op dit congres een bijdrage verzorgen, delen hun inzichten met betrekking tot deze en andere, aanverwante vragen.

Congres - Spraak- en taalproblemen - 2e editie Euregionaal Congresburo 24-05-2018 8

Website: http://www.congresburo.com
Contactpersoon:

cursus brainblocks MFC de Paladijn Stephan van de Ven, Brainblocks 24-05-2018 5

Website: www.brainblocks.com
Contactpersoon:

Vaktherapeuten (alle disciplines) werkzaam bij Breburg GGZ instelling FVB 24-05-2018 7

Website: www.fvb.vaktherapie.nl
Contactpersoon: I. Rentenaar
Omschrijving: In de bijscholing ‘Transdiagnostische factoren en vaktherapie’ verkennen we het belang van het concept transdiagnostische factoren als nieuw model voor de verdere ontwikkeling van vaktherapie in de Geestelijke gezondheidszorg. De volgende zeven transdiagnostische factoren, waarvan we op dit moment veronderstellen dat ze in de vaktherapeutische behandeling van klachten en problemen van kinderen en jeugdigen, volwassenen en ouderen een cruciale rol spelen, worden behandeld: waarnemen, arousal, executieve functies, emotieregulatie, verlies, regelsystemen en sociale interactie. Transdiagnostische factoren kenmerken zich doordat ze bij verschillende stoornissen voorkomen (over de diagnose categorieën heen), psychopathologie veroorzaken en/of in standen houden en comorbiditeit dikwijls verklaren. De behandeling van één of meerdere transdiagnostische factoren kan de psychopathologie stabiliseren en/of verminderen. Deze benadering kan voor vaktherapie een kader bieden dat beter aansluit bij de vaktherapeutische behandeling dan het huidige DSM-5 denken. Het denken in transdiagnostiche factoren lijkt in ieder geval ook aan te sluiten bij de nieuwste inzichten rond GGZ-zorg, de ontwikkeling van de zorgstandaarden en meer gepersonaliseerde zorg. Er wordt gewerkt vanuit kennisoverdracht aan de hand van korte theoretische presentaties over de zeven transdiagnostische factoren. Daarnaast wordt kennis toegepast aan de hand van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek.

Landelijke studiedag LVB en Leefstijl Leids Congres Bureau 23-05-2018 4

Website: www.leidscongresbureau.nl
Contactpersoon:

Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten Euregionaal Congresbureau 17-05-2018 5

Website: www.congresburo.com
E-mail: guido.vandeluitgaarden@congresburo.com
Contactpersoon: G.M.J. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het thema van het congres over calamiteiten in de hulpverlening en het onderwijs is dit keer "de menskant van een calamtiteit". Professionals doen in de regel hun uiterste best in het verlenen van zorg of het bieden van goed onderwijs. En toch gaat het herhaaldelijk mis en ontstaan verdrietige, niet beoogde- of onverwachte gebeurtenissen. Een plotseling overlijden van een leerling of cliënt, een ongeval dat tot blijvende schade leidt, een collega die een (ernstige) misstap begaat... Het kan in elke organisatie gebeuren. Deze voorvallen hebben op hun beurt weer impact op de leerling of cliënt en diens sociale omgeving, maar zeker ook op de professional en de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Het adequaat omgaan met psychologische effecten na een heftig incident en/of grote calamiteit is ingewikkeld. Dat vraagt immers specifieke kennis en vaardigheden van zowel uitvoerend werkers als leidinggevenden. Wat weten we over hoe vaak calamiteiten voorkomen, welke soorten er zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn? Hoe voer je een slecht nieuws gesprek met direct betrokkenen en ouders / familieleden? Wat hebben collega's nodig na een schokkende gebeurtenis? Welke informatie mag met wie gedeeld worden na een calamiteit? En wat te denken over hoe je omgaat met de pers en de (sociale) media na een incident of calamiteit? Deze vijf invalshoeken staan centraal op deze landelijke studiedag, waarbij vijf praktijkgerichte (plenaire) presentaties worden verzorgd door zeer ervaren sprekers.

Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten Euregionaal Congresburo 17-05-2018 5

Website: http://www.congresburo.com
Contactpersoon:

Jan Kortie Muziek Produkties Leven van Talent 15-05-2018 6

Website: www.jankortie.nl
Contactpersoon:

Werken met kinderen met Een Taal Erbij 2018 De Kontekst 03-05-2018 6

Website: www.dekontekst.nl
Contactpersoon:

Een Eigen Praktijk 2018 RINO amsterdam 05-2018 18

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hagema