Bij- en nascholing

41–50 van 293 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Overgewicht, eetbuien, emotie-eten en obesitas bij kinderen Medilex 29-03-2018 6

Website: www.medilex.nl
Contactpersoon:

Psychopathologie bij mensen met een verstandelijke beperking bezien vanuit het ontwikkelingsdynamisch model FORTIOR 29-03-2018 6

Website: www.fortior.info/trainingen-open-inschrijving/psychopathologie-mensen-verstandelijke-beperking-bezien-vanuit-ontwikkelingsdynamisch-model/
E-mail: advandenbroek@fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek

Druk en impulsief gedrag bij jonge kinderen RINO amsterdam 27-03-2018 24

Website: www.rino.nl/793
Contactpersoon: P. Hageman

Oncologie in Beweging NVDAT 24-03-2018 4

Website: www.nvdat.vaktherapie.nl
Contactpersoon: K.M. Heemskerk

Opleiding Ademtherapie (2018) Centrum Zein 24-03-2018 75

Website: www.centrumzein.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Zes lesdagen van 10.00 tot 17.15 uur verspreid over een jaar. Pauze: 12:00-12:30 uur en 14:30-14:45 uur. Vijf oefendagdelen van 4 uur verspreid over het jaar, telkens tussen de lesdagen in. Data en tijden daarvan in onderling overleg. Korte inhoud: - theorievorming met betrekking tot ademhaling, ontspanning en lichaamsbewustwording - oefeningen op het gebied van lichaamsbewustwording en adembewustwording - diverse ademoefeningen en -technieken - handgrepen - schriftelijke supervisie. 1e periode van 2 lesdagen en 1 oefendagdeel staat het opdoen van eigen ervaringen en het oefenen op elkaar en op bekenden centraal. Het 2e periode van 4 lesdagen en 4 oefendagdelen richt zich specifiek op het werken van cliënten. Aangezien de meeste deelnemers vaktherapeuten zijn, gaat daar de aandacht naar toe, waarbij gekeken wordt hoe ademtherapie het beste binnen ieders vakgebied en bij de eigen cliëntenpopulatie toegepast kan worden. Het aantal uren scholing bedraagt 39 uur lesdagen en 20 uur oefendagen. Ik weet niet of jullie onder scholing alleen onderricht laten vallen (lesdagen) of ook oefendagen. Voor het totaal aantal punten maakt het niet uit, omdat er ook nog veel huiswerk is, dus het totaal komt toch boven de 75 punten uit."

Studiedag Sandplay Therapy ISST (2018) Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie NVST 24-03-2018 5

Website: www.sandplay.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: Sandplay is een therapievorm die al door veel vaktherapeuten en speltherapeuten wordt beoefend als één van de onderdelen van creatieve therapie of speltherapie. De Nederlandse Vereniging voor Speltherapie biedt de mogelijkheid een specialistische opleiding hiervoor te volgen volgens de richtlijnen van de International Society for Sandplay Therapy. Gecertificeerde Sandplay therapeuten uit Nederland , maar vaak ook uit het buitenland kunnen workshops geven om een workshop voor vak/speltherapeuten die willen kennismaken of zich willen verdiepen in deze methode.

Motiverende Gespreksvoering 3.0 Cure & Care Development 23-03-2018 12

Website: www.curecare.nl
Contactpersoon:

Rouwverwerking voor vaktherapeuten en andere professsionals (2018) Praktijk het Beeld -lokaal 23-03-2018 6

Website: www.beeldlokaal.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "9.15 inloop 9.30 koffie, thee, welkom heten 9.45 welkomstritueel 10.00 uur voorstelrondje 10.30 uur theoretische introductie rouw theorieën, opzet van de module beschreven in het boek ""Op zoek naar Rouwverlichting"" 10.45: pauze 11.00 uur ervaringsgerichte opdracht 12.30 uur koffiepauze 13.15 uur uitleg beeldend werk gemaakt bij de rouwmodule 13.45 uur ervaringsgerichte opdracht 15.30 uur nabespreken ervaringsgerichte opdracht en koppeling maken naar het eigen werkveld Ruimte voor vragen en opmerkingen 16.00 afsluiten met een ritueel"

Hechting en trauma | Driedaagse workshop (2018) Cure & Care Development 22-03-2018 18

Website: www.curecare.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "De aard en de ernst van hechtingsproblematiek onderkennen bij kinderen en hun systeem, is een basisvoorwaarde om tot een gedegen behandelplan te komen. Wat is de invloed van hechtingsproblematiek op traumatisering en andersom. Het is van belang dat de cliënt binnen de behandeling een grotere window of tolerance creëert om de behandeling aan te kunnen. In de driedaagse cursus wordt uitvoerig aandacht besteed aan het begrip ‘stabilisatie’ om het basisvertrouwen en de window of tolerance te vergroten waarmee traumabehandeling kan plaatsvinden. In de cursus wordt dit vertaald naar praktische methodieken en concreet handelen. Gedurende de cursus wordt veel geoefend. Van de cursisten wordt gevraagd de methodieken in de praktijk uit te voeren en de ervaringen mee terug te nemen naar de vervolgdagen. Na het volgen van deze cursus is de deelnemer in staat om heel concreet aan de slag te gaan in zijn eigen praktijk. Onderwerpen: • Inleiding Hechting en Basisvertrouwen; • Hechting en Trauma; • Basisvertrouwen en emotieregulatie, rol van ouders/opvoeders; • Praktische methoden voor stabilisatie; • Keuzes t.a.v. traject van behandeling; • Behandeling van trauma. Doel is het kennismaken en oefenen met verschillende behandelvormen - bij hechtingsproblematiek en trauma - die aansluiten bij de eigen functie en de doelgroep van de deelnemers. Tijdens de cursus zal er uitdrukkelijk gewerkt worden met eigen casuïstiek van de deelnemers."

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 2e editie 2018 Euregionaal Congresburo 22-03-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden