Bij- en nascholing

31–40 van 597 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Opleiding systeem specialist op masterniveau 2018 T&Csysteemtherapie 0-2018 75

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl/
Contactpersoon: R. Sietsma

Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten (2018) GITP PAO 0-2018 54

Website: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-verstandelijke-beperking/interventie-ondersteuning/oplossingsgericht-werken-met-licht-verstandelijk-beperkte-clienten
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken. Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Deze aanpak kan worden toegepast bij uiteenlopende problematiek onder meer bij angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek. Zowel kinderen als volwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij oplossingsgericht werken. In deze vierdaagse cursus maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktische toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken. Je oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering en je leert hoe je de oplossingsgerichte methodiek kunt aanpassen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook het oplossingsgericht werken met (teams van) begeleiders komt aan bod."

Oplossingsgerichte therapie met speciale aandacht voor kinderen, jeugdigen en systemen GITP PAO 0-2018 48

Website: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-kind-en-jeugd/oplossingsgerichte-therapie/oplossingsgerichte-therapie-met-speciale-aandacht-voor-kinderen-jeugdigen-en-systemen
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat je de oorzaak van het probleem niet hoeft uit te zoeken om te zorgen dat dit probleem verdwijnt. Deze methode is respectvol, dicht bij de beleving van cliënten en zeer effectief. Oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat het oplossen van problemen minstens zo goed kan door te richten op de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wil de cliënt voor het probleem in de plaats?’ of ‘hoe zou het leven van de cliënt eruit zien als het probleem er niet meer zou zijn’? • laat cliënten hun eigen gewenste situatie ontdekken •verras cliënten (en jezelf) met wat zij al doen en weten van de oplossing •oplossingsgericht werken met kinderen, jeugdigen en hun gezin"

Positieve Psychologie 2018 See True Mindfulness 0-2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
Contactpersoon: B.J. Kicken

Positieve supervisie en intervisie (2018) GITP PAO 0-2018 37

Website: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-professionele-vaardigheden/supervisie-intervisie/positieve-supervisie-en-intervisie
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Postacademische cursus over leren van je successen voor supervisoren en intervisanten In supervisie en intervisie bespreek je vaker wat misgaat dan wat goed gaat. Dat terwijl onderzoek laat zien dat je meer leert van successen. In deze cursus leer je tijdens intervisie en supervisie nadruk te leggen op wat werkt, wat sterke punten zijn en waarom iets werkt. Deze cursus bouwt voort op de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Fredrike Bannink presenteert tijdens deze cursus haar wetenschappelijk onderbouwde model met de vier pijlers, ‘doelformulering’, ‘vinden van competenties’, ‘werken aan vooruitgang’ en ‘reflectie’. Bovendien is er aandacht voor samenwerkingsrelaties tussen supervisor, supervisant en intervisanten onderling. Na afloop van deze cursus: •heb je een gedegen overzicht van de actuele stand van zaken van positieve supervisie en intervisie •heb je geoefend met een aantal praktische toepassingen, die je direct in je werk kunt inzetten •heb je nieuwe inspiratie opgedaan voor jouw vorm van supervisie of intervisie"

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker 2018 RINO Groep Utrecht 0-2018 75

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4386
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Basisdeel Theoretische kaders krijgen de nodige aandacht, maar het werken aan praktische vaardigheden staat op de voorgrond. Aan de orde komen: • Inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering, waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, dyade, triade • Communicatietheorie; uitgangspunten en vaardigheden • (Gezins)therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden • Inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties Verdiepingsdeel Aan de orde komen: • Systeemdiagnostisch onderzoek • Niveaus van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring) • Herpositionering binnen sociale systemen • Redundante/(herhalings)patronen • Oplossingen van de eerste en tweede orde • Dominante verhalen en heersende opvattingen (beliefssystems) • Externaliserende/personaliserende technieken

Schematherapie 2018 RINO amsterdam 0-2018 48

Website: http://www.rino.nl/973
E-mail: accreditatie@rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman
Omschrijving: "doelstelling Na afloop van de cursus zijn de deelnemers bekend met het model van schematherapie. Zij kunnen een casusconceptualisatie maken en hebben geoefend met verschillende basistechnieken. Cursisten zijn na afloop van de cursus in staat een schematherapie op te zetten en uit te voeren. inhoud assessment het gebruik van schemavragenlijsten casusconceptualisatie en het ‘modus-model’ specifieke cognitieve technieken experiëntiële technieken: imaginatie; stoelentechniek de therapeutische relatie: ‘limited reparenting’, empathische confrontatie, grenzen stellen, stilstaan bij eigen schema’s"

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) Kamp 0-2018 30

Website: https://www.rinogroep.nl/opleiding/4515
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: "• Verdieping van het concept mentaliseren, toegespitst op de ontwikkelingsfases van kinderen. • Verdieping van de diagnostiek van mentaliseren • Interventiespectrum en interventietypes met speciale aandacht voor interventies bij (hechtings) getraumatiseerde kinderen • Omgaan met moeilijke momenten in een therapieproces"

Afstemmen op een broze gehechtheid bij cliënten met een verstandelijke beperking (2018) FORTIOR 2018 5

Website: https://www.fortior.info/trainingen-open-inschrijving/gehechtheid-bij-clienten-verstandelijke-beperking/
E-mail: advandenbroek@fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek
Omschrijving: "Het belang van emotionele beschikbaarheid en mentaliseren Cliënten met hechtingsproblematiek laten vaak uitdagend gedrag zien. Dit kan een enorme druk leggen op teams, individuele begeleiders, familie van de cliënt en de andere cliënten in de groep. Het is dus van groot belang dat vaktherapeuten en andere professionals voldoende handvatten hebben om cliënten met een broze gehechtheid zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Aan de ene kant is het belangrijk dat professionals zorgen voor een duidelijke structuur en helpende grenzen. Aan de andere kant is ook afstemming nodig. Dit betekent dat professionals oog moeten hebben voor wat cliënten met hechtingsproblematiek van hen nodig hebben om bijvoorbeeld stress te kunnen reguleren. Wederzijdse emotionele beschikbaarheid is een belangrijke relationele basishouding in het kader van de afstemming op de emotionele behoeften van cliënten met hechtingsproblematiek. Om emotioneel beschikbaar te kunnen zijn is het nodig dat zorgprofessionals kunnen mentaliseren (= emotioneel begrijpen) en ze signalen van stress kunnen herkennen zowel bij zichzelf als bij hun cliënten. Tijdens deze studiedag gaat Erik De Belie in op wat onder meer vaktherapeuten nodig hebben om zich te kunnen afstemmen. In het bijzonder besteedt hij aandacht aan het reguleren van stress en mentaliseren (in en over relatie(s) met cliënten). Erik De Belie behandelt ook de contextgerichte samenwerking, zoals de samenwerking met ouders, broers of zussen. Er is veel ruimte voor vragen uit de eigen praktijk. Nieuwsgierigheid is een mooie eigenschap voor een vaktherapeut die werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Namelijk: als je nieuwsgierig bent naar wat jouw cliënten drijft en hoe je door hen “geraakt” wordt, dan ga je op zoek naar hun gedachten, gevoelens en overtuigingen die misschien schuil gaan achter gedrag. Zo zou je kunnen ontdekken dat “kwaadheid” bijvoorbeeld voortkomt uit “verlatingsangst”. Dit inzicht kan ervoor zorgen dat je anders gaat reageren op deze kwaadheid. Nieuwsgierigheid stelt je dus beter in staat om te mentaliseren ofwel emotioneel te begrijpen."

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking 2018 FORTIOR 2018 5

Website: www.fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek