Bij- en nascholing

31–40 van 382 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editie Euregionaal Congresburo 06-06-2018 5

Website: http://www.congresburo.com
Contactpersoon:

‘Het nieuwe Handboek Eetstoornissen. Actuele ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling’ Stichting Sympopna 06-06-2018 5

Website: http//:www.sympopna.nl
Contactpersoon:

SOLK in de praktijk Medilex 05-06-2018 6

Website: www.medilex.nl
Contactpersoon:

Training Dans en kunst van het bewegen StudieArena 02-06-2018 6

Website: www.studiearena.nl
Contactpersoon:

Seksualiteit in de therapie 2018 T&Csysteemtherapie 01-06-2018 6

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl/
Contactpersoon:

Kracht van verborgen behoeftes BivT 06-2018 24

Website: bivt.nl/
Contactpersoon:

De Groeps-SEO en de coaching van teams 2018 FORTIOR 31-05-2018 5

Website: www.fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek

Familieopstellingen met kinderen, jongeren en verlies Land van Rouw 30-05-2018 12

Website: www.landvanrouw.nl
Contactpersoon: S. Noten

Congresparade Anders kijken naar 'Probleemgedrag' 2018 StudieArena 28-05-2018 6

Website: www.studiearena.nl
Contactpersoon:

Methodieken Vergroot je expertise van theoretisch kader tot vaktherapeutische werkwijze NVBT 25-05-2018 15

Website: fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a60a195cd65f9010489ab09/NVBT-Symposium-Methodieken
Contactpersoon: H. Aartsma
Omschrijving: Op de eerste dag wordt er een podium geboden aan zes methodieken, met ieder een eigen invalshoek. We lichten per methodiek de speerpunten uit en maken de vertaalslag naar het vaktherapeutisch handelen. Aan het einde van de dag gaan alle sprekers met elkaar in debat. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn nu de onderlinge verschillen? Ontdek op deze dag welke methodiek het beste past bij jouw werkwijze en waarom. De avond staat in het teken van inspiratie. Door middel van korte presentaties, versterkt door beeldend materiaal, wordt passie gedeeld. Thema's zoals ervaringsgericht werken, je innerlijke drijfveren en out of the box denken, komen aanbod. De avond wordt muzikaal afgesloten met een hapje en een drankje. De tweede dag zoeken we de verdieping binnen de vakvereniging. De ochtend staat in het teken van de algemene leden vergadering en netwerken. We gaan kijken waar de behoeftes liggen en wat samen kunnen gaan ondernemen. Het tweede gedeelte van de dag gaan we ons verdiepen in het dynamischontwikkelingmodel. Vanuit deze verdieping maken we de vertaalslag naar vaktherapie beeldend. Van theoretisch kader naar vaktherapeutische werkwijze. Door op deze dagen de verschillende methodieken naast elkaar te presenteren wordt getracht om meer overzicht te krijgen in wat de bijdrage is van de beeldende therapie in deze methodiek. Andersom wordt gestreefd naar hoe de methodieken ook de eigenheid van beeldende therapie kunnen beïnvloeden.