Bij- en nascholing

381–382 van 382 resultaten

volgende ›

‹ vorige

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Oplossingsgericht werken met licht verstandelijk beperkte cliënten GITP PAO 2018 54

Website: https://gitp.nl/deelnemer/gitp-pao/cursussen-verstandelijke-beperking/interventie-ondersteuning/oplossingsgericht-werken-met-licht-verstandelijk-beperkte-clienten
E-mail: c.pheninckx@gitp.nl
Contactpersoon: C. Pheninckx
Omschrijving: "Oplossingsgericht werken in de hulpverlening geeft erkenning en waardering aan de cliënt, focust op oplossingen in plaats van op problemen en creëert een positief toekomstperspectief voor de cliënt. Het draagt bij aan een goede samenwerking tussen cliënt en professional en zorgt voor luchtigheid in de gesprekken. Oplossingsgericht werken betekent in de eerste plaats: focussen op wat de cliënt voor de problematiek in de plaats wil en op de stappen die hij kan zetten om zijn doel te bereiken. Deze aanpak kan worden toegepast bij uiteenlopende problematiek onder meer bij angst, depressie, agressie, seksueel misbruik, ADHD, crisissituaties en eetproblematiek. Zowel kinderen als volwassenen met een lichte verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij oplossingsgericht werken. In deze vierdaagse cursus maak je uitgebreid kennis met de theorie en praktische toepassingsmogelijkheden van oplossingsgericht werken. Je oefent met oplossingsgerichte gespreksvoering en je leert hoe je de oplossingsgerichte methodiek kunt aanpassen voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking. Ook het oplossingsgericht werken met (teams van) begeleiders komt aan bod."

Vonken van Verlangen Expertisecentrum Omgaan met Verlies 2018 12

Website: www.omgaan-met-verlies.nl
Contactpersoon: J.B. Fiddelaers