Register vaktherapie

Bij- en nascholing

331–340 van 373 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Basiscursus begeleiden van mensen met autisme RINO Groep 0-2019 40

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Basiscursus Psychopathologie 2019 RINO amsterdam 0-2019 40

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies 2019 RINO amsterdam 0-2019 18

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman

Brain Blocks (2019) Brain Blocks 0-2019 30

Website: www.brainblocks.com
Contactpersoon:
Omschrijving: Het Brain Blocks-opleidingsprogramma bestaat uit drie cursusdagen om professionals op te leiden in het werken met Brain Blocks. Cursusdag I vormt hierbij de basis waarbij Brain Blocks als psycho-educatie over autisme centraal staat. Vervolgens gaan de deelnemers aan het werk met de geleerde vaardigheden aan de hand van het vaardigheidsplan I. Cursusdag II staat in het kader van Brain Blocks als communicatiemiddel. De interventie staat dan los van het al dan niet hebben van een diagnose. De kaders die in cursusdag I geleerd zijn worden verruimd en waar nodig losgelaten. De inbreng van de cliënt wordt meer leidend en er wordt gewerkt vanuit een communicatiestappenplan. Brain Blocks wordt dan flexibel en creatief ingezet waarbij de verschillende communicatiestappen houvast geven aan de werkwijze. Vervolgens gaan de deelnemers aan het werk met de geleerde vaardigheden aan de hand van vaardigheidsplan II. In cursusdag III staat het therapeutisch werken met Brain Blocks centraal. Het gaat hierbij om het procesmatig therapeutisch begeleiden van cliënten. Belangrijke basisvoorwaarden en fundamentele vaardigheden zijn reeds in deel II aan bod geweest, waarna in deel III een verdieping aangeboden wordt. Naast het werken aan eigen vaardigheden wordt een fasebeschrijving van het therapeutisch proces geïntroduceerd om houvast te geven. Tijdens deze cursusdag komt tevens het thema ‘grenzen’ aan bod waarbij we de Brain Blocks-werkwijze uitbreiden aan de hand van ‘het lijf’ en een ‘ik- ander visualisatie’. Na het volgen van de derde dag gaan de deelnemers aan het werk met het Ambassadeursverslag. In het document handleiding Ambassadeursverslag komen alle opdrachten uit het vaardigheidsplan deel I en II samen

Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I 2019 RINO amsterdam 0-2019 30

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Pieter Hageman

Dialectische Gedragstherapie RINO amsterdam 0-2019 28

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman

e-learning autismespectrumstoornis GGZ Ecademy 0-2019 3

Contactpersoon:

E-learning zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz 0-2019 2

Contactpersoon:

Een Eigen Praktijk 2019 RINO amsterdam 0-2019 18

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman

Ernstige somatische ziekte in het gezin RINO amsterdam 0-2019 16

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: