Bij- en nascholing

21–30 van 597 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren 2018 RINO Groep Utrecht 09-01-2018 75

Website: www.rinogroep.nl
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Basisopleiding ACT 2018 See True Mindfulness 0-2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
E-mail: barry@seetrue.nl
Contactpersoon: B.J. Kicken

Beeldende therapie met gezinnen 2018 RINO amsterdam 0-2018 45

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Marjo Paardekooper

Cognitieve gedragstherapie en vaktherapie I 2018 RINO amsterdam 0-2018 30

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Pieter Hageman

IMH cursus 2 Ontwikkeling en pathologie in de ouder-kindrelatie (2018) Groep Utrecht 0-2018 36

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Jaarlijks Congres - LVB: communicatie en interactie - vijfde editie Euregionaal Congresbureau 0-2018 5

Website: http://www.congresburo.com/aanbod/227/lvb-communicatie-en-interactie-vijfde-editie.html
E-mail: guido.vandeluitgaarden@congresburo.com
Contactpersoon: G.M.J. van de Luitgaarden
Omschrijving: "Wie met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt, weet dat het communiceren met hen soms een uitdaging kan vormen. En dat terwijl het juist voor deze kwetsbare groep zo belangrijk is dat ze op een positieve manier met hun omgeving in verbinding blijven staan. Vanwege hun beperkte intelligentie vinden ze het immers vaak moeilijk om te begrijpen wat anderen zeggen of schrijven. Ook vinden ze het vaak lastig om onder woorden te brengen wat ze bedoelen. Door hun beperkte sociale aanpassingsvermogen is niet alleen de inhoud van de communicatie moeilijk, maar komt ook vaak de relatie onder druk te staan. Ze weten tenslotte ook vaak niet hóe ze iets het beste kunnen zeggen of op welke manier iemand iets bedoelt. Hoe heeft een LVB impact op de communicatie met iemands sociale omgeving en professionals? Hoe communiceer je met iemand die behalve een LVB ook autisme heeft? Of een migratie-achtergrond? Hoe praat je over gevoelige thema's als seksualiteit of huisregels? Hoe voorkom je dat je teveel stuurt in de communicatie met hen? Hoe gebruik je visualisatie? Waar let je op wanneer je hen inspraak geeft of ondersteunt in het nemen van beslissingen? Bij deze en andere, soortgelijke thema's staan de sprekers op dit congres stil."

masterclass spelbeelden Odra Buijs en Reinalda Kerseboom 0-2018 10

Website: http://quinvandampsychotherapie.nl/cursussen-en-workshops/
Contactpersoon: R.A. Kerseboom
Omschrijving: "We leren een nieuwe methode aan. Deze houdt in: Spelbeelden in beweging kan worden ingezet in hulpverleningscontacten, in supervisie en bij reflectie op het eigen handelen of het eigen werk. De methode is geschikt voor volwassenen en jongeren. Werken met spelbeelden kan speciale openingen bieden naar: mensen die “uitgepraat” zijn (bijvoorbeeld omdat ze al veel andere hulpverleningscontacten achter de rug hebben), mensen die in gesprekken teveel “in hun hoofd blijven”, mensen die moeilijk uit hun woorden komen, of die op zoek zijn naar een andere manier om met persoonlijke groei bezig te zijn. Het kan ook worden gebruikt in contact met pubers en adolescenten die niet graag of gemakkelijk spelen, of met wie het verbale contact moeizaam verloopt. Bij jongere kinderen vindt de interactie over zo’n beeld vaak al spontaan en vanzelfsprekend plaats. Al spelend komt bij hen het beeld automatisch in beweging. De methode aanleren geeft de therapeut handvatten om over spontane spelbeelden met jongere kinderen te communiceren of vastgelopen spel vlot te trekken. Zie verder bijlage"

Mentaliseren Bevorderende Begeleiding bij cliënten met een verstandelijke beperking RINO Groep Utrecht 0-2018 36

Website: https://www.rinogroep.nl/opleiding/4299#doelgroep
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: "Onderwerpen die aan bod komen: • Wat is mentaliseren? • Wat is een mentaliseren bevorderende basishouding? • Wat is de relatie tussen mentaliseren, stressregulatie en gehechtheid? • Kinderen leren mentaliseren o.a. door hun spel en hoe gaat dat bij cliënten met een verstandelijke (en visuele) beperking of een ASS? • Wat is goed mentaliseren en hoe herken je terugvallen in een niet-mentaliserende denkwijze? • Verschillende dimensies van mentaliseren • Toolbox mentaliseren bevorderende interventies voor de begeleider en cliënt als deze lage of hoge stress heeft Naast theorie wordt er ook praktisch geoefend met verschillende vaardigheden. U kunt eigen casuïstiek inbrengen."

Mindfulness trainer basisopleiding 2018 See True Mindfulness 0-2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
Contactpersoon: B.J. Kicken

Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen 2018 RINO Groep Utrecht 0-2018 72

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4375
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Algemene aspecten van de ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie •De normale ontwikkeling, door welke factoren wordt deze bepaald? Risico versus bescherming. •Het vraagstuk aanleg en milieu •Onderscheid en samenhang tussen kind-, ouder- en omgevingsfactoren bij het ontstaan van psychopathologie •Pedagogische versus kinderpsychiatrische problematiek De baby, peuter en kleutertijd •Theorievorming rondom hechting en een introductie op het gebied van stoornissen die als gevolg vaneen verstoorde hechting bij kinderen op kunnen treden •Ontwikkeling van het ‘zelf’, de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van een geweten, de rol van agressie en angst binnen de ontwikkeling •De normale ontwikkeling van fantasie, spel, taal, denken en sociaal gedrag Kinderen in de lagere schoolleeftijd •Het leren op school •De ontwikkeling van inlevingsvermogen en moreel gedrag en de gevolgen als deze ontwikkelingstaken niet of te weinig vervuld kunnen worden •De ontwikkeling van de omgang met leeftijdsgenoten; competentiegevoelens en zelfredzaamheid •Waaraan kunnen kinderen in het dagelijkse leven lijden •Welke invloed heeft (de aard van) het gezin op deze leeftijd •ADHD, PDD-NOS, kindermishandeling en depressie De adolescentie •De nieuwe plaats die seksualiteit inneemt •Identiteitsontwikkeling en individuatie •Omgang met leeftijdsgenoten en de rol van ouders •Riskant gedrag, problemen en stoornissen tijdens de adolescentie •Persoonlijkheidsontwikkeling en de bedreiging daarvan, voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen Ontwikkelingsanamnese en aandacht voor het contact met het kind en zijn/haar gezin.