Bij- en nascholing

21–30 van 293 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Methodieken Vergroot je expertise van theoretisch kader tot vaktherapeutische werkwijze NVBT 25-05-2018 15

Website: fvb.vaktherapie.nl/agenda/5a60a195cd65f9010489ab09/NVBT-Symposium-Methodieken
Contactpersoon: H. Aartsma
Omschrijving: Op de eerste dag wordt er een podium geboden aan zes methodieken, met ieder een eigen invalshoek. We lichten per methodiek de speerpunten uit en maken de vertaalslag naar het vaktherapeutisch handelen. Aan het einde van de dag gaan alle sprekers met elkaar in debat. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn nu de onderlinge verschillen? Ontdek op deze dag welke methodiek het beste past bij jouw werkwijze en waarom. De avond staat in het teken van inspiratie. Door middel van korte presentaties, versterkt door beeldend materiaal, wordt passie gedeeld. Thema's zoals ervaringsgericht werken, je innerlijke drijfveren en out of the box denken, komen aanbod. De avond wordt muzikaal afgesloten met een hapje en een drankje. De tweede dag zoeken we de verdieping binnen de vakvereniging. De ochtend staat in het teken van de algemene leden vergadering en netwerken. We gaan kijken waar de behoeftes liggen en wat samen kunnen gaan ondernemen. Het tweede gedeelte van de dag gaan we ons verdiepen in het dynamischontwikkelingmodel. Vanuit deze verdieping maken we de vertaalslag naar vaktherapie beeldend. Van theoretisch kader naar vaktherapeutische werkwijze. Door op deze dagen de verschillende methodieken naast elkaar te presenteren wordt getracht om meer overzicht te krijgen in wat de bijdrage is van de beeldende therapie in deze methodiek. Andersom wordt gestreefd naar hoe de methodieken ook de eigenheid van beeldende therapie kunnen beïnvloeden.

Congres - Spraak- en taalproblemen - 2e editie Euregionaal Congresbureau 24-05-2018 5

Website: www.congresburo.com
E-mail: guido.vandeluitgaarden@congresburo.com
Contactpersoon: G.M.J. van de Luitgaarden
Omschrijving: Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen problemen met betrekking tot het spreken en het gebruiken van taal hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld de benodigde spraakbewegingen niet maken als gevolg van een fysiek probleem in het spraakorgaan en / of motoriekproblemen. Maar het kan ook zijn dat ze slecht horen en daardoor moeite hebben met taal en het spreken. Of het probleem speelt zich af in het brein. Dat is het geval bij een Taalontwikkelingsstoornis (TOS). Extra ingewikkeld wordt het wanneer een kind bovenop een spraak- of taalprobleem, een verstandelijke of meervoudige beperking heeft, autistisch is of anderstalig is. Hoe signaleer je spraak- en taalproblemen? Hoe merk je het onderscheid tussen een spraakprobleem en een taalprobleem? Hoe begeleid je kinderen en tieners met deze problemen binnen het onderwijs en daarbij behorende samenwerkingsverbanden? Hoe pak je het aan bij kinderen met gehoorproblemen of een verstandelijke beperking? Hoe doe je onderzoek naar taalontwikkelingsstoornis aan de hand van het begrip van woorden, zinnen en oogbewegingen van een kind? En hoe vindt de logopedische behandeling van een kind met een taalontwikkelingsstoornis plaats? De experts die op dit congres een bijdrage verzorgen, delen hun inzichten met betrekking tot deze en andere, aanverwante vragen.

Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten Euregionaal Congresbureau 17-05-2018 5

Website: www.congresburo.com
E-mail: guido.vandeluitgaarden@congresburo.com
Contactpersoon: G.M.J. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het thema van het congres over calamiteiten in de hulpverlening en het onderwijs is dit keer "de menskant van een calamtiteit". Professionals doen in de regel hun uiterste best in het verlenen van zorg of het bieden van goed onderwijs. En toch gaat het herhaaldelijk mis en ontstaan verdrietige, niet beoogde- of onverwachte gebeurtenissen. Een plotseling overlijden van een leerling of cliënt, een ongeval dat tot blijvende schade leidt, een collega die een (ernstige) misstap begaat... Het kan in elke organisatie gebeuren. Deze voorvallen hebben op hun beurt weer impact op de leerling of cliënt en diens sociale omgeving, maar zeker ook op de professional en de organisatie waarin hij of zij werkzaam is. Het adequaat omgaan met psychologische effecten na een heftig incident en/of grote calamiteit is ingewikkeld. Dat vraagt immers specifieke kennis en vaardigheden van zowel uitvoerend werkers als leidinggevenden. Wat weten we over hoe vaak calamiteiten voorkomen, welke soorten er zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn? Hoe voer je een slecht nieuws gesprek met direct betrokkenen en ouders / familieleden? Wat hebben collega's nodig na een schokkende gebeurtenis? Welke informatie mag met wie gedeeld worden na een calamiteit? En wat te denken over hoe je omgaat met de pers en de (sociale) media na een incident of calamiteit? Deze vijf invalshoeken staan centraal op deze landelijke studiedag, waarbij vijf praktijkgerichte (plenaire) presentaties worden verzorgd door zeer ervaren sprekers.

Een Eigen Praktijk 2018 RINO amsterdam 05-2018 18

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hagema

Eetstoornissen – Vederlichte lijven, loodzware gevolgen SCEM 24-04-2018 5

Website: www.scem.nl
Contactpersoon:

Being Seriously Playful 2018 KinderFocusCentrumNederland 23-04-2018 24

Website: kinderfocuscentrumnederland.nl/being-in-contact/
Contactpersoon: H. Teeuw

Communitydag David Read Johnson april 2018 (2018) Stichting DvT Noord 21-04-2018 7

Website: www.developmentaltransformations.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: David Read Johnson komt een dag training geven aan de trainees van stichting DvT noord. Daarin wil hij kennis maken met nieuwe trainees en vooral aandacht besteden aan de nieuwste ontwikkelingen binnen Dvt.

Wat is Sandplay (2018) Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder 21-04-2018 8

Website: www.kindertherapie-foks.com
Contactpersoon:
Omschrijving: kennismaking met verschillende methiden van zandspeltherapie met kinderen, jongeren en volwassenen. De symbolische betekenis van het gebruik van zand en water. De wijze waarop een collectie miniaturen tot stand komt. Casusvoorbeelden voor zandspeltherapie met een groep kinderen, gezinsleden en partnerproblematiek. Oplossingsgerichte zandspel (sandtray) therapie met voorbeelden . Casus voorbeelden van Sandplay methode D. Kalff en Jungiaanse analytische theorie. Zelf ervaring opdoen door een zandbeeld te maken, te observeren en te interpreteren. Een groepszandbeeld maken. Deelnemers leren welke methodieken er bestaan op het gebied van sandplay, Deelnemers ervaren de rol van de therapeut in het geven van opdrachten. Tevens hoe sandplay toegepast kan worden als pedagogisch en therapeutisch hulpmiddel zowel voor kinderen als voor volwassenen. Hoe sandplay gebruikt kan worden als diagnostisch middel. Waar de opleidingen in sandplay en sandtray gevolgd kunnen worden . Welke literatuur voorhanden is.

Wat is Sandplay (2018) Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder 21-04-2018 8

Website: www.kindertherapie-foks.com
Contactpersoon:
Omschrijving: kennismaking met verschillende methiden van zandspeltherapie met kinderen, jongeren en volwassenen. De symbolische betekenis van het gebruik van zand en water. De wijze waarop een collectie miniaturen tot stand komt. Casusvoorbeelden voor zandspeltherapie met een groep kinderen, gezinsleden en partnerproblematiek. Oplossingsgerichte zandspel (sandtray) therapie met voorbeelden . Casus voorbeelden van Sandplay methode D. Kalff en Jungiaanse analytische theorie. Zelf ervaring opdoen door een zandbeeld te maken, te observeren en te interpreteren. Een groepszandbeeld maken. Deelnemers leren welke methodieken er bestaan op het gebied van sandplay, Deelnemers ervaren de rol van de therapeut in het geven van opdrachten. Tevens hoe sandplay toegepast kan worden als pedagogisch en therapeutisch hulpmiddel zowel voor kinderen als voor volwassenen. Hoe sandplay gebruikt kan worden als diagnostisch middel. Waar de opleidingen in sandplay en sandtray gevolgd kunnen worden . Welke literatuur voorhanden is.

Vervolg opleiding Mindfulness Trainer MBSR/ MBCT Centrum voor Mindfulness Amsterdam 20-04-2018 75

Website: Www.centrumvoormindfulness.nl
Contactpersoon: