Bij- en nascholing

221–230 van 559 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Basismodule ouderbegeleiding vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling 2018 RINO Groep Utrecht 13-02-2018 48

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: J. Drenth

Werkveldgroep NVBT & Oncologie NVBT 12-02-2018 4

Website: http://www.beeldendetherapie.org/
Contactpersoon:

Werkveldgroep NVBT & Oncologie NVBT 12-02-2018 4

Website: www.beeldendetherapie.org/
Contactpersoon:

masterclass lichaamsbeleving NVPMT 10-02-2018 28

Website: www.nvpmt.nl
Contactpersoon: M. Voskamp

Introductiedag Sherborne bewegingspedagogiek. Hechter 09-02-2018 6

Website: www.sherbornesamenspel.nl/
Contactpersoon:

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2018- 2e editie Euregionaal Congresburo 08-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het jaarlijks congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap staat dit jaar in het teken van "goed genoeg" opvoederschap. Het opvoeden van kinderen is vaak niet eenvoudig. Elke leeftijdsfase kent tenslotte zijn eigen uitdagingen. Als hulpverlener krijg je te maken met dit soort uitdagingen én de manier waarop ouders van een kind daar al dan niet mee om kunnen gaan. Wanneer het in de opvoeding moeilijk wordt of zelfs mis dreigt te lopen, word je als professional ingezet om het te adviseren en ondersteunen. En dat is lang niet altijd even eenvoudig. Want wanneer is de ouder-kind relatie nog goed genoeg en wanneer zal je er als hulpverlener iets mee moeten? Hoe kun je als professional ouders ondersteunen in het tot stand brengen van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind? Hoe ondersteun je het ouder- en opvoederschap van ouders van wie één of meer kinderen (al dan niet vrijwillig) in een pleeggezin of leefgroep opgroeien? En hoe begeleid je de pleegouders of groepsleiders van het kind dan om te voorkomen dat de plaatsing misloopt? Hoe leer je ouders om zich zonder lichamelijk of psychisch geweld te weer te stellen tegen een kind dat gedragsproblemen laat zien? Hoe help je ouders met een licht verstandelijke beperking het best? En wat als een ouder een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem heeft? Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit jaarlijkse congres hun antwoord. Na deelname aan het congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap weet je: - Wanneer ouderschap nog "goed genoeg" is en wanneer je als professional ondersteuning moet gaan bieden; - Hoe je de gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kinderen kunt ondersteunen; - Hoe je het opvoederschap en het ouderschap kunt ondersteunen van ouders wiens kind niet bij hen opgroeit; - Hoe je ouders kunt aanleren om "geweldloos verzet" te bieden wanneer zij kinderen met (ernstige) gedragsproblemen hebben; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een licht verstandelijke beperking ondersteunt; - Hoe je ouders en pleegouders middelen in handen geeft om om te gaan met moeilijk gedrag van hun (pleeg)kind; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem ondersteunt.

MBT Theorie en praktijk deel II (2018) MBT Nederland 08-02-2018 13

Website: www.mbtnederland.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Zie ge'uploade programma/blauwdruk Er is wel een bepaalde zelfstudie (literatuur op voorhand door te nemen getoetst door een meting tijdens de training), maar daar zit geen concrete opdracht aan vast."

Trainer Weerbaarheid Hogeschool Windesheim Zwolle 08-02-2018 21

Website: www.windesheim.nl
Contactpersoon:

Ziekte in het gezin: de steen in het water 2018 RINO amsterdam 08-02-2018 16

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: P. Hageman
Omschrijving: Wanneer een gezinslid ernstig ziek wordt is dat niet alleen van grote invloed op de zieke zelf maar op alle gezinsleden. Deze gebeurtenis is te vergelijken met het vallen van een steen in het water. Bij de val van de steen (de diagnose van een levensbedreigende ziekte) wordt alles meteen anders en er ontstaan kringen in het water want niet alleen het gezin wordt beïnvloed maar tevens de hele omgeving. Welke invloed en hoe groot deze invloed kan zijn en hoe een ieder daar vervolgens mee om kan gaan komt uitgebreid aan bod in deze tweedaagse cursus. De deelnemers zullen in staat zijn om, vanuit diverse uitgangspunten binnen de verschillende ontwikkelingsfasen, in contact te komen met gezinnen waar begeleiding gewenst is. In de cursus zullen we zowel theoretische achtergronden aanreiken alsmede praktische werkvormen laten ervaren. Aangezien men als hulpverlener in het contact met het gezin ook een eigen instrument is, wordt inzicht en reflectie over de eigen beleving van ziekte en rouw geïntegreerd in de cursus.

Choose Play 2018 NVDT 03-02-2018 6

Website: ww.dramatherapie.nl
Contactpersoon: R. van der Baan