Bij- en nascholing

11–20 van 597 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) (2018) RINO Groep Utrecht 12-03-2018 30

Website: www.rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp

Landelijk symposium - psychotrauma bij migranten en vluchtelingen 2018 Euregionaal Congresburo 08-03-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden

Wat is normaal gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking? (2018) FORTIOR 06-03-2018 6

Website: www.fortior.info
Contactpersoon:

Floorplay Introductie en praktijkdag 2018 RINO amsterdam 03-03-2018 18

Website: www.rino.nl
Contactpersoon: Pieter Hageman

Congres - Zorgmijding Euregionaal Congresburo 22-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het congres over zorgmijding gaat over het werken met mensen die geen hulp zoeken of accepteren, terwijl ze die wel degelijk nodig hebben. Dit kan te maken hebben met moeilijk toegankelijke voorzieningen of de angst voor financiële consequenties. Maar ook psychologische denkprocessen zoals de angst voor een diagnose en behandeling, het gebrek aan vertrouwen in hulpverlening of het verlies van autonomie, kunnen belangrijke verklaringen zijn om zorg buiten de deur te houden. Wanneer het gaat om ‘zorgwekkende zorgmijders’ dan komen deze mensen veelal in de sociaal-psychiatrische hulpverlening (bemoeizorg) terecht, waarbij in beginsel wordt samengewerkt vanuit lokale zorgnetwerken. Maar een tekortschietende zorg ligt natuurlijk niet alleen aan de kant van de cliënt. Zorgverlamming is het gebrek aan daadkracht en initiatief van hulpverleners om mensen met een opeenstapeling van problemen te helpen. Het is bekend dat bij gezinnen met complexe problemen soms meer dan tien hulpverleners or regisseurs actief zijn. Ondanks één gezin, één plan, één regisseur. Voor afzonderlijke hulpverleners die allemaal verantwoordelijk zijn voor een deelgebied in de hulpverlening is het dan moeilijk om het geheel te overzien. Dit kan resulteren in gevoelens van onmacht en gebrek aan initiatief en handelingsverlegenheid. Wie is verantwoordelijk en wat te doen? Waarom mijden mensen eigenlijk hulp? Wat maakt dat hulpverleners soms niet de hulp verlenen die mensen nodig hebben? Hoe krijg en houd je verbinding met mensen die cynisch zijn over of bang zijn voor de hulpverlening? En hoe werkt dat als mensen een migratie-achtergrond hebben? Of een licht verstandelijke beperking? Deze vragen staan centraal tijdens dit praktijkgerichte congres, waaraan vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk meewerken. Leerdoelen: - De meest recente onderzoeksresultaten gerelateerd aan het onderwerp - Werkzame factoren een good practice voorbeelden vanuit bemoeizorg - Hoe verbinding te verkrijgen en te houden met zorgmijders in de GGZ - Omgaan met ouders die weerstand (angst) ervaren jegens jeugdzorg - Bereiken van samenwerking met hulpvragers met een migratieachtergrond - Het zoeken van de ingang bij multiprobleemgezinnen - Werken met mensen met een LVB en risicogedrag

Jaarlijks Congres - Vroegsignalering en vroeghulp 2018 Euregionaal Congresburo 21-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2018- 2e editie Euregionaal Congresburo 08-02-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Het jaarlijks congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap staat dit jaar in het teken van "goed genoeg" opvoederschap. Het opvoeden van kinderen is vaak niet eenvoudig. Elke leeftijdsfase kent tenslotte zijn eigen uitdagingen. Als hulpverlener krijg je te maken met dit soort uitdagingen én de manier waarop ouders van een kind daar al dan niet mee om kunnen gaan. Wanneer het in de opvoeding moeilijk wordt of zelfs mis dreigt te lopen, word je als professional ingezet om het te adviseren en ondersteunen. En dat is lang niet altijd even eenvoudig. Want wanneer is de ouder-kind relatie nog goed genoeg en wanneer zal je er als hulpverlener iets mee moeten? Hoe kun je als professional ouders ondersteunen in het tot stand brengen van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind? Hoe ondersteun je het ouder- en opvoederschap van ouders van wie één of meer kinderen (al dan niet vrijwillig) in een pleeggezin of leefgroep opgroeien? En hoe begeleid je de pleegouders of groepsleiders van het kind dan om te voorkomen dat de plaatsing misloopt? Hoe leer je ouders om zich zonder lichamelijk of psychisch geweld te weer te stellen tegen een kind dat gedragsproblemen laat zien? Hoe help je ouders met een licht verstandelijke beperking het best? En wat als een ouder een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem heeft? Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit jaarlijkse congres hun antwoord. Na deelname aan het congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap weet je: - Wanneer ouderschap nog "goed genoeg" is en wanneer je als professional ondersteuning moet gaan bieden; - Hoe je de gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kinderen kunt ondersteunen; - Hoe je het opvoederschap en het ouderschap kunt ondersteunen van ouders wiens kind niet bij hen opgroeit; - Hoe je ouders kunt aanleren om "geweldloos verzet" te bieden wanneer zij kinderen met (ernstige) gedragsproblemen hebben; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een licht verstandelijke beperking ondersteunt; - Hoe je ouders en pleegouders middelen in handen geeft om om te gaan met moeilijk gedrag van hun (pleeg)kind; - Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem ondersteunt.

Mind Eye Power Jacqueline Venbrux 27-01-2018 24

Website: www.vertrekpunt.nu
Contactpersoon:

Training Vrijuit Zingen 2018 NVvMT 20-01-2018 12

Website: www.nvvmt.nl
Contactpersoon: C.L.V.M. van Heerden

Psychodrama opleiding NVGP 2018 NVGP 12-01-2018 75

Website: www.psychodrama-opleiding.nl
Contactpersoon: