Bij- en nascholing

11–20 van 445 resultaten

volgende ›

‹ vorige

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Ontwikkelingspsychologie en psychopathologie bij kinderen en jeugdigen 2018 RINO Groep Utrecht 2018 72

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4375
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Algemene aspecten van de ontwikkeling en ontwikkelingspsychopathologie •De normale ontwikkeling, door welke factoren wordt deze bepaald? Risico versus bescherming. •Het vraagstuk aanleg en milieu •Onderscheid en samenhang tussen kind-, ouder- en omgevingsfactoren bij het ontstaan van psychopathologie •Pedagogische versus kinderpsychiatrische problematiek De baby, peuter en kleutertijd •Theorievorming rondom hechting en een introductie op het gebied van stoornissen die als gevolg vaneen verstoorde hechting bij kinderen op kunnen treden •Ontwikkeling van het ‘zelf’, de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van een geweten, de rol van agressie en angst binnen de ontwikkeling •De normale ontwikkeling van fantasie, spel, taal, denken en sociaal gedrag Kinderen in de lagere schoolleeftijd •Het leren op school •De ontwikkeling van inlevingsvermogen en moreel gedrag en de gevolgen als deze ontwikkelingstaken niet of te weinig vervuld kunnen worden •De ontwikkeling van de omgang met leeftijdsgenoten; competentiegevoelens en zelfredzaamheid •Waaraan kunnen kinderen in het dagelijkse leven lijden •Welke invloed heeft (de aard van) het gezin op deze leeftijd •ADHD, PDD-NOS, kindermishandeling en depressie De adolescentie •De nieuwe plaats die seksualiteit inneemt •Identiteitsontwikkeling en individuatie •Omgang met leeftijdsgenoten en de rol van ouders •Riskant gedrag, problemen en stoornissen tijdens de adolescentie •Persoonlijkheidsontwikkeling en de bedreiging daarvan, voorlopers van persoonlijkheidsstoornissen Ontwikkelingsanamnese en aandacht voor het contact met het kind en zijn/haar gezin.

Opleiding systeem specialist op marsterniveau 2018 T&Csysteemtherapie 2018 75

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl/
Contactpersoon: R. Sietsma

Positieve Psychologie 2018 See True Mindfulness 2018 75

Website: www.mindfulness-opleiding.nl/
Contactpersoon: B.J. Kicken

Post-hbo opleiding systeemtherapeutisch medewerker 2018 RINO Groep Utrecht 2018 75

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4386
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: Basisdeel Theoretische kaders krijgen de nodige aandacht, maar het werken aan praktische vaardigheden staat op de voorgrond. Aan de orde komen: • Inleiding en toelichting op basisbegrippen uit de systeembenadering, waaronder circulaire causaliteit, hiërarchie, grenzen, coalitie, structuur, dyade, triade • Communicatietheorie; uitgangspunten en vaardigheden • (Gezins)therapeutische strategieën, technieken en vaardigheden • Inbedding van een systeemgerichte benadering in organisaties Verdiepingsdeel Aan de orde komen: • Systeemdiagnostisch onderzoek • Niveaus van communicatie (relatiedefinities en probleemdefiniëring) • Herpositionering binnen sociale systemen • Redundante/(herhalings)patronen • Oplossingen van de eerste en tweede orde • Dominante verhalen en heersende opvattingen (beliefssystems) • Externaliserende/personaliserende technieken

Verdiepingscursus Mentaliseren Bevorderende Therapie bij kinderen (MBT-K) Kamp 2018 30

Website: https://www.rinogroep.nl/opleiding/4515
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon: H. van de Kamp
Omschrijving: "• Verdieping van het concept mentaliseren, toegespitst op de ontwikkelingsfases van kinderen. • Verdieping van de diagnostiek van mentaliseren • Interventiespectrum en interventietypes met speciale aandacht voor interventies bij (hechtings) getraumatiseerde kinderen • Omgaan met moeilijke momenten in een therapieproces"

post HBO opleiding systeem gericht werken 2017 T&Csysteemtherapie 6-9-2017 75

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl
Contactpersoon: R. Sietsma

Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) Level 1 Training Klankmaat en Theo Dimitriadis 9-2017 42

Website: www.klankmaat.nl
E-mail: GIM_Amsterdam@klankmaat.nl
Contactpersoon:

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren RINO Groep Utrecht 9-2017 75

Website: www.rinogroep.nl/opleiding/4504
E-mail: H.Kamp@rinogroep.nl
Contactpersoon:

Training tot Kindertolk, 10-daagse Trainingsbureau voor de PresentChild methode 9-2017 75

Website: www.presentchild.com/professionals/training-tot-kindertolkr
E-mail: info@presentchild.com
Contactpersoon:

ALV NVVS en de workshop De lege ruimte NVVS 6-2017 4

Website: www.speltherapie.net
E-mail: bestuurnvvs@speltherapie.net
Contactpersoon: