Bij- en nascholing

11–20 van 293 resultaten

Titel nascholing Opleidingsinstituut Datum aanvang Punten
Beroepsopleiding Transpersoonlijke psychotherapie, counseling en coaching psychosynthese academie 01-09-2018 75

Website: https://www.psychosyntheseacademie.nl/opleiding-trainingen/opleidingen/psychosynthese-beroepsopleiding/
Contactpersoon:

Training BeeldWaarNeming (2018) Annette Overberg 01-09-2018 32

Website: www.beeldwaarneming.nl
Contactpersoon:
Omschrijving: "Post HBO training BeeldWaarNeming voor beeldend therapeuten BeeldWaarNeming (BWN), een benoemingsapparaat van vorm- en beeldelementen en beeldhoedanigheden, is een methode die ontwikkeld is vanuit de praktijk door Ella Molenaar-Coppens (2016). Vanuit de praktijk zijn er aanwijzingen dat deze methode effectief is en uit onderzoek (Annemans, Claessens & Pénzes, 2014) blijkt dat 31,2% van de beeldend therapeuten die een meetinstrument inzet, de BWN gebruikt. In 2016 is er een kwalitatief onderzoek naar het nabespreken van een werkstuk volgens de methode BeeldWaarNeming uitgevoerd (Overberg, 2016). Op basis van de resultaten uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat beeldend therapeuten deze nabespreking doelgericht inzetten als een opzichzelfstaande interventie. De BWN gaat ervan uit dat het psychisch functioneren van de maker zichtbaar is: - In de zichtbare formele beeldelementen, - In de interactie die de cliënt is aangegaan met het materiaal, - In het ontstaansproces van het werkstuk. Het biedt beeldend therapeuten handvatten om gericht te observeren en interventies in te zetten. Daarmee sluit de BWN aan bij het raamwerk van het Expressive Therapeutisch Continuum (ETC) (Lusebrink, 2010, Hinz, 2009). Binnen de beeldende therapie is er altijd sprake van een zichtbaar en tastbaar werkstuk. Tijdens deze training leren deelnemers gericht kijken, vanuit verschillende invalshoeken naar het werkstuk. Leren beleid en doelen formuleren, indien mogelijk, in samenspraak met de cliënt en leren interventies theoretisch te onderbouwen. Bij deze training wordt naast de methode BWN, het raamwerk van het ETC gehanteerd. De training is naast de theorie vooral praktisch gericht, waarmee deelnemers direct aan de slag gaan in de praktijk. Om die rede zijn de bijeenkomsten met tussenposes van een maand gepland. Deze training is toepasbaar in de praktijk bij alle doelgroepen waar beeldend therapeuten mee werken. De inhoud van het trainingsaanbod is voor de beeldend therapeuten opgebouwd rondom drie aandachtsgebieden: - Het ontwikkelen van de eigen waarneming, - Inzichten ontwikkelen vanuit een eigen beeldend proces, - Een vertaling naar de praktijk situatie d.m.v. casuïstiek. Meer info staat op www.beeldwaarneming.nl"

Specialisatie Focusing in Therapie 2018 Focuscentrum Aaffien de Vries 09-2018 75

Website: www.focuscentrumadv.nl
Contactpersoon: A.J. de Vries

Introductie workshop juni 2018 Stichting DvT Noord 09-06-2018 6

Website: www.developmentaltransformations.nl
Contactpersoon:

Tweeluik Criticus en Kind van Binnen (2018) Focuscentrum Aaffien de Vries 09-06-2018 12

Website: Focuscentrum Aaffien de Vries
Contactpersoon: A.J. de Vries

Jaarlijks Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen - 2e editie Euregionaal Congresburo 06-06-2018 5

Website: www.congresburo.com
Contactpersoon: G. van de Luitgaarden
Omschrijving: Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Experts uit wetenschap en praktijk gaan op 6 juni 2018 tijdens het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ in op oorzaken, gevolgen en handelingsperspectieven. Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos als ze hun kinderen niet kunnen geven, wat ze graag zouden willen. Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? Die vragen staan centraal tijdens de tweede editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. Het congres vindt plaats in Utrecht en is een initiatief van het Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg. Leerdoelen: Voedingspatronen en -voedingskeuzes gericht op de latere gezondheid; Signalering en behandeling van eetproblemen bij chronische ziekte of beperking; Een geïntegreerde aanpak van obesitas bij het jonge kind; De aanpak van eetproblematiek bij jonge kinderen met autisme; Praktische handvatten in de aanpak van eet- en voedingsproblemen in relatie tot de interactie tussen ouders en kinderen; Aandachtspunten bij het afbouwen van sondevoeding.

Seksualiteit in de therapie 2018 T&Csysteemtherapie 01-06-2018 6

Website: http://www.tencsysteemtherapie.nl/
Contactpersoon:

Kracht van verborgen behoeftes BivT 06-2018 24

Website: bivt.nl/
Contactpersoon:

De Groeps-SEO en de coaching van teams 2018 FORTIOR 31-05-2018 5

Website: www.fortior.info
Contactpersoon: A.J.C. van den Broek

Familieopstellingen met kinderen, jongeren en verlies Land van Rouw 30-05-2018 12

Website: www.landvanrouw.nl
Contactpersoon: S. Noten