Register vaktherapie

Accreditatievoorwaarden

Behalve de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor een op zichzelf staande bij- of nascholingsactiviteit, is het voor opleidingsinstellingen mogelijk om de status te krijgen van 'geaccrediteerd aanbieder'. Alle aangeboden bij- en nascholing van een aanbieder met deze status wordt automatisch geaccrediteerd na het via het aanvraagformulier melden van een bij- of nascholingsactiviteit. Dit uiteraard alleen indien de aangeboden scholing voldoet aan de accreditatievoorwaarden voor bij- en nascholing.

De status van 'geaccrediteerd aanbieder' wordt steeds verleend voor een periode van drie jaar. Daarna moet de accreditatiestatus opnieuw worden aangevraagd.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten aanbieders aan minimaal één van de volgende criteria voldoen:

  1. Door de FVB erkend als initiële opleidingen;
  2. Bij de Stichting Post HBO (SPHBO) geregistreerd (Registeropleidingen);
  3. Biedt reeds aan andere beroepsgroepen in de GGZ (of andere werkvelden waar vaktherapeuten werkzaam zijn) geaccrediteerde nascholing aan;
  4. Erkend als GGZ opleidingsinstelling;
  5. Erkend als GZ opleidingsinstelling.

Daarnaast moet de aanbieder in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag aantoonbaar minimaal drie cursussen hebben aangeboden en uitgevoerd, (mede) gericht op de doelgroep vaktherapeuten.

Geaccrediteerde aanbieders kunnen kiezen tussen twee kostenstructuren:

  • €300 voor de hele accreditatieperiode van 3 jaar; in dat geval worden alle bij- en nascholingsactiviteiten in die periode verder kosteloos gemeld;
  • €35 per aanmelding van een bij- en nascholingsactiviteit.

De status als 'geaccrediteerd aanbieder' kan door middel van een onderbouwde aanvraag worden ingediend bij het Register Vaktherapie, ter attentie van de accreditatiecommissie: aanbieder@registervaktherapie.nl.

N.B. Alle bij- en nascholing die wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de FVB of een van de aangesloten beroepsverenigingen wordt automatisch geaccrediteerd, mits deze van tevoren wordt aangemeld.

Wilt u accreditatie aanvragen voor de bij- of nascholing zelf? Kijk dan bij de Accreditatievoorwaarden bij- en nascholing

Instructie voor geaccrediteerde aanbieders (inclusief aangesloten beroepsorganisaties) die een aanvraag willen indienen voor de accreditatie van een lezingen/referatencyclus