Register vaktherapie

Aanmelden

De jaarlijkse registratiebijdrage is vastgesteld op €50,-. Bij uw inschrijving wordt een eenmalig inschrijfgeld van €15,- gevraagd. Voor het eerste jaar is de bijdrage dan €65,-, elk daaropvolgend jaar zal, tot nader bericht, €50,- bedragen.

Om u aan te melden als kandidaat dient u onderstaand formulier in te vullen. Nadat u dit gedaan hebt, klikt u op de knop 'aanmelden' waardoor u het aanmeldformulier met daarin de door u ingevulde gegevens digitaal aan ons verzendt. Binnen vier weken ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Tevens ontvangt u dan inloggevens waarmee u toegang krijgt tot uw elektronische registratiedossier. Als ingangsdatum van uw registratietraject wordt de verzenddatum van dit aanmeldingsformulier aangehouden.

Alleen indien u een volwaardig lidmaatschap heeft bij een van de, bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen aangesloten, beroepsverenigingen wordt uw aanmelding in behandeling genomen.

Klik hier voor een overzicht van erkende vooropleidingen. Daarin wordt aangegeven welke opleidingen toegang geven tot het Register.

N.B. Dit formulier is niet bedoeld om uw wachtwoord opnieuw op te vragen.

Verenigingsgegevens
Persoonlijke gegevens
Geslacht

Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement (opent in nieuw venster).