Welkom bij het Register Vaktherapie

In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Zij voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het streven om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te stimuleren. Een geregistreerd vaktherapeut blijft vakbekwaam omdat hij zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.

Log dan hier in om uw registratiedossier te beheren: inloggen

Vragen over de nieuwe (her)registratievoorwaarden per 1 juli 2014?

Leest u voor u contact opneemt eerst de QenA door. Hierin worden veel vragen al beantwoord! Klik hier voor de link.

 1. Aanmelden

  Een vaktherapeut kan zich aanmelden voor registratie als hij of zij lid is van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB).

 2. Geregistreerd worden

  Na aanmelding dient u aan voorwaarden te voldoen om geregistreerd te worden. Indien u een master opleiding heeft afgerond kunt u kandidaat in het Senior Register worden.

 3. Geregistreerd blijven

  Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u uw deskundigheidsontwikkeling aan door een combinatie van verplichte en facultatieve activiteiten.

Meer informatie voor vaktherapeuten

de voordelen van registratie:

 • Duidelijkheid wat verwacht mag worden van een vaktherapeut
 • Waarborg voor kwaliteit
 • Continue verbetering van de beroepsuitoefening

Zie verder voordelen registratie